2 december 2015 - Joep Meddens

foodwatch krijgt gelijk in paardenvleesschandaal

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag vonnis gewezen in het beroep van Stichting foodwatch tegen de staatssecretaris van Economische zaken. De (principiële) procedure ging over de vraag of de NVWA informatie openbaar moet maken over afnemers van vleesverwerker Selten.

Paardenvlees van Selten

In april 2013 werd 50 miljoen kilo rundvlees vermengd met paardenvlees van Selten van de markt teruggeroepen, omdat de NVWA het vlees niet geschikt achtte voor menselijke consumptie. foodwatch verzocht de NVWA op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om openbaar te maken in welke producten het vlees terecht was gekomen, zodat de consument kon weten in welke producten het mogelijk onveilige paardenvlees terecht was gekomen en om inzicht te krijgen in de werkwijze van de NVWA rondom het schandaal. De NVWA weigerde de informatie vrij te geven en stelde dat de afnemers van Selten reputatieschade zouden lijden door openbaarmaking van de gegevens. Volgens de NVWA zouden burgers de informatie op onjuiste wijze interpreteren en denken dat de afnemers van Selten zelf iets fout hebben gedaan.

Vonnis rechtbank

foodwatch ging in beroep bij de rechtbank Amsterdam, bijgestaan door advocaten Marijn Kingma en Joep Meddens. De rechtbank overweegt dat de staatssecretaris (verantwoordelijk voor de NVWA) er niet zomaar vanuit mag gaan dat het publiek informatie op onjuiste wijze zal interpreteren. De rechtbank concludeert dat zonder openbaarmaking van de betreffende gegevens niet na te gaan is of de NVWA haar taken als toezichthouder op de juiste wijze heeft uitgeoefend. Het belang bij openbaarmaking moet dus zwaarder wegen dan het eventuele belang van bedrijven om geen reputatieschade te lijden.De rechtbank doet de zaak zelf af en bepaalt dat de gevraagde informatie alsnog openbaar gemaakt moet worden. Het vonnis is niet alleen een overwinning voor de burger, maar ook voor de voedingssector, die gebaat is bij meer transparantie. Het bericht van de rechtbank over deze uitspraak en het vonnis zijn hier te vinden, het persbericht van Stichting foodwatch kunt u hier lezen.