31 maart 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Geen urenregistratie door Uber pakt duur uit"

Het is niet de week van de ‘gig-economy’, althans de zelfbenoemde ‘disrupters’ lopen geregeld tegen de grenzen van het (Nederlandse arbeids)recht aan. Vorige week bleek dat uit de uitspraak in de zaak van Deliveroo. Deze week is Uber aan de beurt. Wat speelde er?

Een werknemer van Uber stelt in twee jaar tijd 3.478 (!) overuren te hebben gemaakt. Uber betwist de gestelde overuren. Uitgangspunt is dat de werknemer de gewerkte overuren dient aan te tonen en (zo nodig) te bewijzen. In de wetgeving is echter vastgelegd dat werkgevers, ook Uber, verplicht zijn een deugdelijk urenregistratiesysteem bij te houden. In de woorden van het HvJ EU: “een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd”.

Uber voldeed niet aan deze verplichting – uren werden in het geheel niet geregistreerd. Het gevolg? Door het niet voldoen aan de wetgeving worden de uren van de werknemer als uitgangspunt genomen. Het vertrekpunt voor het Hof Amsterdam is dat de werknemer in twee jaar 3.478 in overuren heeft gemaakt…

Uber doet vervolgens een beroep op de bepaling in het contract waarin staat dat ‘een vergoeding voor overwerk geacht worden inbegrepen te zitten in het salaris’. Dat verweer slaagt deels. Het Hof oordeelt dat de werknemer rekening moest houden met een weektotaal van 48 uur, gelijk aan het maximaal aantal uren op basis van de Atw.

Alle overige overuren moeten echter uitbetaald worden. Uber was bekend, althans had dit moeten zijn, met de vele overuren. Het Hof leest hier een (impliciete) opdracht tot het verrichten van overwerk in. In totaal dient Uber ruim 80K aan overuren uit te betalen.

De les? We merken steeds vaker dat werknemers een beroep doen op het gebrek aan een deugdelijke urenregistratie door werkgevers. In de rechtspraak zien we dat rechters dan al snel de door de werknemer onderbouwde overuren als uitgangspunt nemen, omdat de werkgever een wettelijke verplichting verzuimt na te komen. Hoe is de urenregistratie binnen uw onderneming geregeld?

 Lees de volledige uitspraak hier