17 juni 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Het belang van het exacte tijdstip"

De rechtspositie van een statutair bestuurder is bij ontslag afwijkend van een normale werknemer. De statutair bestuurder kan ontslagen worden door een besluit van de aandeelhouder. Een dergelijk besluit zorgt voor een einde van de vennootschapsrechtelijke betrekking van de bestuurder. Hoofdregel is dat ook de arbeidsovereenkomst eindigt, als gevolg van het besluit van de aandeelhouder. Een uitzondering op deze hoofdregel betreft de arbeidsongeschikte bestuurder. In dat geval geldt nog steeds een opzegverbod van de arbeidsovereenkomst, gelijk aan overige werknemers, en mag de arbeidsovereenkomst dus niet opgezegd worden.

In het dossier dat voorlag bij de rechtbank Noord-Holland gaat het fout. Op 21 oktober, om 14:56 of 16:56, meldt de statutair bestuurder zich ziek. De uitnodiging voor de AvA waar het ontslag van de bestuurder op geagendeerd staat, ontvangt de bestuurder om 17:16 uur. De ziekmelding lag dus vóór het ontvangstmoment van de uitnodiging voor de AvA.

De rechtbank houdt vervolgens het opzegverbod wegens arbeidsongeschiktheid in stand. Er bestaat geen aanleiding om het peilmoment voor inwerkingtreding van het opzegverbod op een eerder moment te plaatsen. Hier is de rechtszekerheid niet mee gediend, aldus de kantonrechter. De vennootschap kon ook niet aantonen dat de bestuurder al eerder op de hoogte was van het voorgenomen ontslag.

Er ging wel meer fout bij deze werkgever met betrekking tot het ontslag. Dit kwam hem duur te staan doordat de bestuurder recht had op loon en (in een andere procedure) een billijke vergoeding van 100K.

De volledige uitspraak lees je hier