25 november 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Hoe kom ik ooit weer bij je uit het krijt"?

Het Hof Amsterdam had een – zo kan ik mij voorstellen – zware kluif aan de zaak die speelde tussen Go Gracht Service (onderdeel van Spliethoff) en haar CFO, tevens statutair bestuurder. In het kort speelde dat een ondergeschikte van de CFO, een adjunct-directeur bij Go Gracht, in totaal voor EUR 2.5 miljoen heeft gefraudeerd. De CFO is niet rechtstreeks bij de fraude betrokken maar heeft er wel van geprofiteerd. Hij is geregeld met de adjunct-directeur naar Londen en Abu Dhabi gereisd waar zij in luxe hotels verbleven, onder meer tijdens de GP in Abu Dhabi. De totale waarde van deze reisjes bedroeg een kleine 3 ton, zo berekende Go Gracht.

De CFO was zich bewust van het feit dat de adjunct-directeur hem flink in de watten kon leggen. Zo vroeg hij op enig moment: “Hoe kom ik ooit weer bij je uit het krijt?”. Ook maakte de adjunct-directeur duidelijk de reizen en verblijven “voor ons te houden aangezien het binnen Spliethoff verkeerd geïnterpreteerd kan worden”. Ook kon dus onder het toezicht van de CFO voor EUR 2.5 miljoen gefraudeerd worden. Hij schoot tekort in zijn controlefunctie, aldus het Hof.

De arbeidsovereenkomst eindigt op basis van verwijtbaar handelen. De vaste lezer denkt: en hoe zit het met de transitievergoeding? Een terechte vraag. De CFO was namelijk lang in dienst, had een hoog (variabel) salaris waardoor de transitievergoeding EUR 363.000 bedroeg. Geen klein bier.

Het Hof spaart – mijns inziens – de CFO en kent de transitievergoeding toe. Hij was niet op de hoogte van de fraude en uit de stukken blijkt niet de RvC ooit aanmerkingen heeft gehad op zijn functioneren. Ook werd weinig aandacht besteed aan de interne regels over het accepteren van giften. Het Hof noemt de CFO ‘zeer naïef en nalatig’, maar dit is geen ernstig verwijtbaar handelen.

Lees de volledige uitspraak hier