8 september 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Is de studieovereenkomst nietig?"

Sinds een jaar is de mogelijkheid om een studieovereenkomst af te spreken met de werknemer aan beperkingen onderhevig. Een afspraak tussen een werkgever en werknemer om studiekosten terug te betalen is nietig, indien de werkgever, op basis van de wet of cao, verplicht is om de scholing aan te bieden aan de werknemer. De scholing moet dan wel ‘noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie’. Uit de Europese Richtlijn blijkt dat de verplichting niet geldt voor ‘beroepsopleidingen of opleidingen die de werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie’, tenzij de werkgever de opleiding moet aanbieden op basis van de wet of cao.

Een interessante kwestie speelde tussen Beter Horen en een werknemer. De werknemer start op 1 maart 2018 bij Beter Horen en partijen sluiten een studieovereenkomst ten behoeve van de tweejarige opleiding tot vakbekwaam audicien. De werknemer verbindt zich aan een terugbetalingsverplichting indien hij binnen 3 jaar na afronding van de studie vertrekt bij Beter Horen.

De discussie die zich ontspint is of de opleiding valt onder de reikwijdte van een beroepsopleiding of beroepskwalificatie. Als dat het geval is, zou de werkgever alsnog een studieovereenkomst mogen afsluiten. De opleiding is niet verplicht op basis van de wet of cao. De discussie is of dit slechts geldt voor een opleiding voor beroepen die opgenomen zijn in een bijlage bij de Europese beroepskwalificatierichtlijn. Volgt u het nog?

De rechter stelt dat dit niet het geval is. De bijlage is met een ander doel opgesteld en de rechter oordeelt dat de wetgever niet bedoeld heeft om slechts die lijst van beroepen te willen laten vallen onder de uitzondering van het verbod om een studieovereenkomst te mogen sluiten. De rechter oordeelt dat de opleiding tot audicien leidt tot een mbo-titel. Er is, aldus de rechter, sprake van een scholing ter verkrijging van een beroepskwalificatie. De studieovereenkomst was dus niet (!) nietig.

Een technische uitspraak, die de mogelijkheid lijkt te verruimen voor werkgevers om een studieovereenkomst aan te kunnen gaan indien die gekoppeld wordt aan een opleiding ter verkrijging van een beroepskwalificatie.

Voor de beroepsgroep: ik ben benieuwd naar jullie gedachten, of jullie het (on)eens zijn met deze uitspraak.

De volledige uitspraak lees je hier