20 januari 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Twee chauffeurs, twee opleidingen, twee keer Olympia maar twee keer een andere uitkomst"

In een betrekkelijk rustig weekje qua arbeidsrechtrechtspraak viel op dat uitzendbureau Olympia twee keer in een procedure verwikkeld is geraakt met chauffeurs. Inzet van het geschil? Terugbetaling van studiekosten. De uitkomst in beide procedures is echter totaal verschillend. De ene chauffeur moet ruim EUR 7.5K aan studiekosten terugbetalen plus EUR 1.5K proceskosten, de andere chauffeur hoeft niets terug te betalen en krijgt zijn proceskosten vergoed. Hoe kan dit?

In beide uitspraken nemen de rechters als uitgangspunt dat sprake is van een rechtsgeldige opleidingsovereenkomst. In de opleidingsovereenkomsten was bepaald dat de chauffeurs 4.160 uur moeten werken voor Olympia voordat de terugbetalingsperiode eindigde. Duidelijk is daarmee wat de afspraak is over de ‘baatperiode’ voor Olympia en de terugbetaling kent een glijdende schaal. Hoe kan de uitkomst dan zo sterk verschillen?

In de zaak bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant bedragen de kosten voor de opleiding EUR 8K. De chauffeur werkt echter slechts 96 uur voor Olympia en houdt zich vervolgens niet beschikbaar voor zijn eigen werk. Olympia vordert nagenoeg de volledige opleidingskosten en wordt in het gelijk gesteld. Olympia kan aantonen dat de werknemer goed op de hoogte was van de afspraken en zelf koos om niet langer beschikbaar te zijn.

Geheel anders is de afloop bij de Rechtbank Rotterdam. De rechter oordeelt namelijk dat het de chauffeur onvoldoende duidelijk is gemaakt wat de exacte terugbetalingsverplichting zou zijn. Het zou maximaal EUR 10K zijn, er stond geen concreet bedrag. Ook kreeg de chauffeur na afloop van de opleiding een dienstverband van 8 uur aangeboden zodat hij 8 jaar (!) had moeten werken om de ‘baatperiode’ te volmaken. Olympia kan geen beroep doen op de terugbetaling.

Ik verwacht dat 2023 wel eens een druk jaar kan worden met procedures over studiekosten, mede gelet op de aangescherpte regels per 1 augustus 2022. Wordt vervolgd!

Lees de volledige uitspraken hier:
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 januari 2023
Rechtbank Rotterdam 13 januari 2023