9 oktober 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Wanneer start je een verbetertraject?"

Eén van de interessantste vragen in het arbeidsrecht is wanneer je als werkgever een verbetertraject mag starten. De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland ging er eens goed voor zitten en geeft een mini-college. De kwestie speelde tussen een werkgever in de technische sector en een van haar product specialisten. Kern van de kwestie was welke verwachtingen de werkgever van de werknemer mocht hebben op basis van het functieprofiel en de sollicitatieprocedure.

De werknemer is in dienst getreden als product specialist. In die functie staat de technische kennis van het product voorop. De product specialist moet de schakel zijn tussen de technische kant en de commerciële afdeling. De werknemer was hoogopgeleid, maar had uitsluitend een technische achtergrond en geen commerciële ervaring. Dit was de werkgever bekend; het was tijdens de sollicitatieprocedure aan bod gekomen.

Na 1,5 jaar dienstverband stelt de werkgever echter dat de werknemer zich ook met de commerciële kant moet bemoeien en dat van hem een actieve rol in sales verwacht wordt. De werknemer benoemt nogmaals dat hij daar geen ervaring in heeft. Vervolgens gaat het snel: werkgever wil een PIP starten, werknemer geeft onder uitdrukkelijk protest gehoor aan de PIP maar stopt er na 1,5 maand mee. De werkgever start vervolgens een procedure ter beëindiging van het dienstverband wegens onvoldoende functioneren.

Daar gaat de kantonrechter niet in mee. De rechter pakt er de vacature en functieomschrijving bij en stelt vast dat daar onvoldoende duidelijk uit blijkt dat van de werknemer een actieve rol in sales verwacht werd. Ook is onvoldoende gedocumenteerd dat werknemer – voorafgaand aan de PIP – aangesproken is op de verwachtingen met betrekking tot sales. Een verbetertraject (PIP) was volgens de rechter niet aan de orde. Werkgever had moeten starten met een ontwikkeltraject – de werknemer beschikte immers nog niet over saleservaring dus die vaardigheid moest hij nog ontwikkelen, en daarna pas kan sprake zijn van een verbetering.

De rechter wijst het ontbindingsverzoek af. De les? Wees reëel in de verwachtingen van de werknemer. Indien er – in de loop van het dienstverband – meer van een werknemer verwacht wordt, start dan niet te snel met een verbetertraject.

Lees de volledige uitspraak hier