4 april 2018 - Marc Wolters

Wanbeleid bij Xeikon

Bij uitspraak van 6 februari 2018 heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat zich in 2008 en in 2013 wanbeleid heeft voorgedaan bij Xeikon. Dit is een, indertijd beursgenoteerde, onderneming op het gebied van digitale druksystemen voor de grafische industrie.

2008

In 2008 heeft Xeikon een bedrag van € 45 miljoen geleend aan haar toenmalige grootaandeelhouder Punch International. Deze zogenaamde Upstreaming was in strijd met de voorwaarden van het bancaire krediet dat Xeikon had verkregen en met door Xeikon zelf gestelde voorwaarden. Xeikon is er vervolgens eind 2008 mee akkoord gegaan dat Punch International het geleende bedrag aan haar terugbetaalde door aandelen in en een vordering op Accentis, een onroerend goed vennootschap, over te dragen. De Ondernemingskamer oordeelt dat zowel de Upstreaming als de aanvaarding van de aandelen in en de vordering op Accentis bij wijze van terugbetaling door Punch International wanbeleid zijn. Dit laatste omdat dit besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen, onder meer door het ontbreken van een deugdelijke waardering van de aandelen in en de vordering op Accentis.

2013

In 2013 is Xeikon overgenomen door investeringsmaatschappij Bencis. In het kader van die overname heeft Xeikon haar aandelen in Accentis en haar vordering op Accentis weer verkocht aan Punch International. Deze zogenaamde Carve Out acht de Ondernemingskamer wanbeleid. Dit omdat Xeikon heeft nagelaten zich op zorgvuldige wijze een oordeel te vormen over de redelijkheid van de door Punch International voorgestelde Carve Out prijs. Daarnaast waren een bestuurder en een commissaris van Xeikon betrokken bij de besluitvorming over de overname en de Carve Out terwijl die bestuurder en commissaris vanwege hun banden met Punch International een tegenstrijdig belang hadden. Ook dat heeft de Ondernemingskamer aangemerkt als wanbeleid.

Schade

In de uitspraak rekent de Ondernemingskamer voor dat Xeikon, alleen al op de verwerving en daaropvolgende vervreemding van het Accentis-belang ‘ruwweg €42 mln’ verlies leed.

De in België wonende voormalig seksondernemer Gerard Cok was rond de omstreden transacties in 2013 zowel meerderheidsaandeelhouder in Punch, (ex-)adviseur van Xeikon en bestuurder van Accentis.

De beslissing van de Ondernemingskamer sluit aan op eerdere uiterst kritische bevindingen van een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de kamer. Dat onderzoek constateerde onder meer dat bij Xeikon van dezelfde vergadering twee soorten notulen werden gemaakt, en dat er ook notulen werden vastgesteld van vergaderingen die niet plaatsvonden.

Activistische aandeelhouder

De uitspraak van de Ondernemingskamer is een overwinning voor de activistische aandeelhouder Frans Faas van het bedrijf Recalcico, onder wiens leiding zeven minderheidsaandeelhouders deze procedure bij de Ondernemingskamer aanhangig hebben gemaakt. Recalcico wordt bijgestaan door Marc Wolters en Koos van den Berg van Höcker Advocaten.