12 augustus 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Werknemer List & Bedrog krijgt deksel op de neus"

In november 2016 solliciteert de werknemer naar de functie van psychotherapeut. Uiteindelijk wordt hij in dienst genomen als Directeur Zorg. Na enkele maanden blijkt echter dat de werknemer zijn CV bij elkaar verzonnen heeft. Een vermeende ex-werkgever bevestigde dat de werknemer daar nooit gewerkt had en bij de veronderstelde opleidingen die de werknemer gevolgd zou hebben was hij onbekend.

De werkgever besluit de arbeidsovereenkomst te vernietigen wegens bedrog. Dit betekent dat de werkgever niet de normale ontslagprocedure volgt via de kantonrechter en de werknemer dus niet de gebruikelijke ontslagbescherming geniet. De lat voor vernietiging ligt hoog, en de werkgever wordt in de eerste procedures in het ongelijk gesteld. De Hoge Raad moet er aan te pas komen om te verduidelijken onder welke omstandigheden vernietiging van de arbeidsovereenkomst toegestaan is; de arbeidsovereenkomst hoeft niet ‘geheel nutteloos’ te zijn voordat vernietiging is toegestaan.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden komt als vervolg op de uitspraak van de Hoge Raad met het verlossende antwoord: de arbeidsovereenkomst mocht vernietigd worden door de werkgever en de werknemer moet het door hem ontvangen loon terugbetalen.

Dat laatste is toch opmerkelijk. Bij vernietiging van een arbeidsovereenkomst moeten de wederzijdse prestaties ongedaan gemaakt worden. De werknemer heeft echter wel gewerkt voor het salaris. Dit is toch ook iets waard? Nee, zo oordeelt het hof. De werkgever is op geen enkele wijze verrijkt door de prestaties van werknemer en rechtvaardigden dus geen betaling van loon.

Een juridische strijd die al jaren duurt lijkt hiermee definitief te zijn beslecht. De werknemer krijgt als toetje de verplichting om ruim EUR 16.000 (netto) aan ontvangen salaris terug te betalen.

Lees de volledige uitspraak hier