10 oktober 2022 - Satellietuitzending, doorgifte, directe injectie en het nieuw publiek criterium. Enkele opmerkingen naar aanleiding van de Conclusie van Advocaat-Generaal Szpunar in AKM v. Canal+

Satellietuitzending, doorgifte, directe injectie en het nieuw publiek criterium. Enkele opmerkingen naar aanleiding van de Conclusie van Advocaat-Generaal Szpunar in AKM v. Canal+

Advocaat Generaal Szpunar concludeert dat de aanbieder van satellietpakketten op grond van de Kabel- en Satellietrichtlijn geen toestemming nodig heeft van de auteursrechthebbende. Daarmee roept hij het Europese Hof van Justitie op om terug te komen op het Airfield arrest waarin het Hof oordeelde dat de omroeporganisatie én de aanbieder van satellietpakketten beide toestemming nodig hebben.

Jacqueline Seignette schreef een reactie naar aanleiding van de Conclusie van de Advocaat Generaal voor het IE-forum. Lees haar volledige reactie hier.