17 januari 2019 - Eurosonic Noorderslag 2019 – Article 13 Copyright Directive

Eurosonic Noorderslag - Article 13 Copyright Directive

Jacqueline Seignette nam op Eurosonic Noorderslag deel aan een paneldiscussie Copyright Directive – Article 13 over het Value Gap voorstel in de ontwerp richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Het voorstel verplicht platforms als YouTube om licenties af te nemen voor muziek en andere content op hun dienst en om maatregelen te nemen om niet gelicenseerde content te weren. Jacqueline introduceerde de tekstvoorstellen van de Europese Commissie, Raad en Europese Parlement: Mind the Gap – J.M.B. Seignette ESNS 2019