22 juli 2020 - Marijn Kingma

Höcker weer trotse partner van JINC

In Nederland groeien honderdduizenden kinderen op in wijken met veel armoede en weinig rolmodellen. Zij hebben evenveel talent als leeftijdsgenootjes uit rijkere buurten, maar krijgen vaak minder kans dat te ontwikkelen. JINC is een organisatie die zich inzet voor deze kinderen en in samenwerking met scholen en het bedrijfsleven strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind een kans krijgt. Via de projecten van JINC maken de kinderen kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.

JINC organiseert haar programma samen met het onderwijs en ruim 500 partners uit het bedrijfsleven. Ook wij zijn weer trotse partner van JINC geworden en zetten ons met JINC in voor een betere toekomst van jongeren op de arbeidsmarkt. Wij dragen niet alleen financieel bij maar stellen ook onze medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach. Een leerzame en waardevolle ervaring voor alle betrokkenen!

Meer informatie over JINC en de JINC-projecten is te vinden op hun website: JINC.nl