16 oktober 2018 - Mick Hurks

'Little brother is recording: over het heimelijk opnemen van gesprekken door werknemers

Advocaat Mick Hurks schreef voor het septembernummer van ArbeidsRecht een artikel over het heimelijk opnemen van gesprekken door werknemers: ‘Little brother’ is recording, waarin hij uitgebreid ingaat op de stand van zaken in de jurisprudentie. Het artikel kunt u hier lezen.