6 november 2023 - Mick Hurks

Met een ambulance 55km per uur te hard en over de vluchtstrook rijden, moet dat kunnen?

Het antwoord op deze vraag zou ‘ja’ kunnen zijn, indien sprake is van een spoedeisend geval. Daar zal vermoedelijk geen discussie over bestaan. Dit lag echter anders voor een verpleegkundige van Ambulance Amsterdam (“AA”). Een collega meldde bij AA dat de werknemer veel te hard reed en ook nog eens over de vluchtstrook, terwijl daar geen aanleiding voor was en hij ook niet op een ambulance zou moeten rijden als onderdeel van zijn takenpakket. Deze melding vormde in ieder geval voor AA de aanleiding om eens onderzoek te doen naar het rijgedrag van de werknemer. Dit kon afgelezen worden uit de persoonlijke tag die gebruikt wordt voor de ambulance. AA constateerde dat de werknemer de ambulance 16 keer heeft gebruikt, en in totaal 13 verkeersovertredingen heeft begaan. Ook heeft de werknemer de ambulance vier keer buiten werktijd gebruikt. AA gaat met de werknemer in gesprek, partijen sluiten een vaststellingsovereenkomst, maar werknemer ontbindt de VSO binnen de termijn van 14 dagen vanwege een ongelukkig bericht van AA aan de collega’s over het vertrek van de werknemer.

AA wenst de arbeidsovereenkomst te beëindigen, start een procedure bij de kantonrechter en krijgt gelijk. De arbeidsovereenkomst wordt per 1 april 2023 ontbonden. De werknemer laat het er niet bij zitten en stapt naar het Hof Amsterdam. Ook hier vangt hij bot. De raadsheren laten er weinig misverstand over bestaan dat het gedrag van de werknemer niet door de beugel kan. De werknemer probeerde de meubelen nog te redden door te wijzen naar de overige collega’s – iedereen rijdt te hard, ook als er geen noodzaak voor is. En zijn leidinggevende zat nota bene een keer bij hem in de ambulance en greep niet in. Het Hof kent geen genade: er is sprake van verwijtbaar handelen vanwege het veelvuldig te hard rijden en het meenemen van de ambulance buiten werktijd. Dit gedrag is in strijd met de Gedragscode en ook (stilzwijgend) geaccepteerd door de leidinggevende.

De arbeidsovereenkomst eindigde aldus op 1 april 2023. De laatste werkdag van de werknemer was 26 augustus 2022. Dat zijn dus zes maanden loon waar de werknemer recht op heeft gehad, vanwege de duur van de procedure bij de kantonrechter. Werkgevers moeten daar bewust van zijn, ook bij een evident ontslagdossier.

Lees de volledige uitspraak hier