25 juni 2018 - TV programma’s on demand in de privé-cloud van de gebruiker zetten: auteursrechtelijke toestemming vereist?

TV programma's on demand in de privé-cloud van de gebruiker zetten: auteursrechtelijke toestemming vereist?

Jacqueline Seignette schreef een noot bij het arrest van het Hof van Justitie over de internet dienst VCAST. De klant van VCAST kiest een tv programma uit een lijst en VCAST uploadt het programma naar de privé-cloud van de gebruiker (bijvoorbeeld Dropbox of GoogleDrive). Het Hof van Justitie oordeelt dat dit een mededeling aan het publiek is en dat VCAST zich terzake van de opslag in de cloud niet op de thuiskopie-exceptie kan beroepen. U kunt de noot van Jacqueline Seignette hier lezen.