4 december 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Arriva aansprakelijk voor de schade wegens PTSS van een machinist"

In een – qua feiten – behoorlijk aangrijpende uitspraak wordt Arriva aansprakelijk gesteld voor de geleden schade wegens PTSS van een machinist, opgelopen tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden. De ervaren machinist, werkzaam vanaf 1978, krijgt het in de periode juni 2013 – september 2015 stevig voor zijn kiezen. Uit zijn logboek blijkt dat er 16 incidenten zijn zoals (bijna) aanrijdingen, spoorlopers, suïcidepogingen en agressie van reizigers. Twee incidenten in korte tijd springen er uit: eind 2013 was zijn eigen leven in gevaar doordat een zwaar object door de voorruit van de trein kwam en in juli 2014 was sprake van een ongeluk met een auto met meerdere doden.

Arriva biedt weinig tot geen nazorg en zit de machinist ook nog behoorlijk op de huid met betrekking tot zijn omgang met passagiers en zijn functioneren. In de jaren daarna valt de machinist meerdere keren voor langere perioden uit en sinds januari 2020 ontvangt hij een IVA-uitkering. De machinist lijdt dus aanzienlijke inkomensschade de komende jaren. Vraag is of Arriva daar aansprakelijk voor is.

Tussen partijen staat niet ter discussie dat sprake is van PTSS en dat de redenen hiervoor gelegen zijn in de incidenten tijdens het werk en er een causaal verband bestaat tussen de schade en het werk. Daarmee is Arriva nog niet aansprakelijk voor de geleden schade. Arriva kan nog aantonen dat de zorgplicht jegens de machinist niet is geschonden.

Het hof Arnhem-Leeuwarden kleedt de zorgplicht in door te stellen dat Arriva zorg had moeten dragen voor adequate nazorg. Daar is Arriva in gebreke gebleven. In plaats van het opstarten van passende behandelingen voor de werknemer en ‘comfort’ te bieden, is Arriva overgegaan tot het aanspreken van de machinist op zijn functioneren en zelfs een brief stuurde met als onderwerp: voornemen tot oplegging van een disciplinaire maatregel. Dat had niet gemogen, aldus het hof. Ook op andere punten bleef Arriva in de nazorg in gebreke.

Het hof is (heel) duidelijk: Arriva is tekort geschoten in de (na)zorgplicht jegens de machinist. Een voorschot op de schade van EUR 50.000 wordt toegekend en de verdere schade moet nog worden vastgesteld door partijen.

 Lees de volledige uitspraak hier