22 april 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Echter zijn wij tot de conclusie gekomen dat er wel degelijk zaken zijn voorgevallen die wij absoluut niet kunnen tolereren"

Aldus Laco Montferland, werkgever en exploitant van een sportaccommodatie. Helaas voor Laco maakt zij alle beginnersfouten bij het opleggen van een sanctie. Niet leuk voor Laco, wel nuttig voor mijn wekelijkse bijdrage aan de arbeidsrechtpraktijk.

Wat speelde er?

Een badmeester moet een bezoeker tot de orde roepen en doet dit met luide stem. Hij meldt het voorval zelf bij zijn manager en tot zijn verrassing is de reactie dat een schriftelijke waarschuwing opgelegd wordt. Daar gaat het al gelijk fout. Laco legt direct een sanctie op, zonder deugdelijk onderzoek in te stellen. Weliswaar wordt de badmeester gehoord – evident was dat hij het niet eens was met de daaropvolgende weergave van het incident. Laco doet geen verder onderzoek en legt desondanks een sanctie – aantekening in het personeelsdossier – op.

Laco gaat vervolgens een stap verder en breidt de aantekening uit met twee extra verwijten. Daar gaat Laco weer de mist in omdat de werknemer niet eens gehoord wordt over beide verwijten. Ook deze verwijten houden geen stand.

De rechter leest Laco de les over het onderzoeken naar gedragingen van werknemers: pleeg hoor- en wederhoor en doe deugdelijk onderzoek als de feiten niet vast staan.

De rechter gooit als sanctie de aantekening in het personeelsdossier in de (digitale) prullenbak. De aantekening moet, op last van een dwangsom, met onmiddellijke ingang verwijderd worden uit het personeelsdossier.

De les voor de praktijk? Doe zorgvuldig onderzoek!