4 augustus 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Een VOG kan een rechtsgeldige ontbindende voorwaarde van de arbeidsovereenkomst zijn"

Werkgevers kunnen van werknemers verwachten dat ze een VOG aanvragen en toegekend krijgen. Soms volgt dit uit een wettelijke verplichting voor de werkgever, een andere keer is het de wens van de werkgever of een verplichting op basis van afspraken met bepaalde contractpartijen. In beginsel volgt binnen maximaal één maand vanaf de datum van de aanvraag een beslissing op de VOG. Niet altijd hebben werkgever en werknemer de mogelijkheid om die periode af te wachten. Werkgevers nemen dan nog wel eens een zogenoemde ‘ontbindende voorwaarde’ in de arbeidsovereenkomst op. Hierin is doorgaans opgenomen dat de werknemer binnen twee maanden na ondertekening van de arbeidsovereenkomst of aanvang van het dienstverband, een VOG-verklaring moet overleggen. Mocht de werknemer in gebreke blijven, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Dit is het gevolg van de ontbindende voorwaarde.

De niet doorgewinterde arbeidsrechtspecialist, maar wel met enige kennis van het ontslagrecht, zal nu denken: hoe kan dit? Een arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever als een bepaalde tijd contract eindigt, door beëindiging via de rechter of UWV, of na een ontslag op staande voet. De Hoge Raad heeft echter de ontbindende voorwaarde toegestaan indien 1) de ontbindende voorwaarde niet in strijd is met het ontslagrecht (denk aan zwangerschap); 2) de werkgever mag geen invloed kunnen uitoefenen op de gestelde voorwaarde; en 3) na vervulling van de ontbindende voorwaarde moet geen invulling gegeven meer kunnen worden aan de arbeidsovereenkomst.

De rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant past deze elementen toe in een deze week gepubliceerde uitspraak. Vast stond dat de werknemer voldoende gelegenheid had gekregen om de VOG überhaupt aan te vragen en dit verzuimd had. Beslissend was echter in hoeverre de werkgever ook kon onderbouwen dat de VOG noodzakelijk was voor de werkzaamheden. De werkgever kon aantonen dat haar opdrachtgevers (o.a. verzekeraars en douane) dit verlangden, en ook moest werkgever vanwege bepaalde vergunningen/certificaten haar werknemers laten screenen door middel van een VOG.

Verlangt u van werknemers een VOG? Denk dan eens aan een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst voor het geval de werknemer niet over de brug komt.

Lees de volledige uitspraak hier