11 augustus 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Graag hoor ik zo mogelijk nog vandaag of u op basis van het vorenstaande de vaststellingsovereenkomst kunt uitwerken"

De zin in de onderwerpregel komt uit een e-mail van de gemachtigde van een werknemer gericht aan de advocaat van de werkgever. Centrale vraag in het geschil was of tussen partijen, op basis van deze zin, overeenstemming bereikt was over de voorwaarden ter beëindiging van het dienstverband van de werknemer. Dit was het geval, zo oordeelde de kantonrechter te Bergen op Zoom. Wat speelde er?

Een werknemer van zorginstelling Tantelouise wordt verweten dat zij zich ontoelaatbaar heeft gedragen richting patiënten. Dit was niet de eerste keer, in het verleden heeft zij meerdere waarschuwingen gehad. Tantelouise is het zat en wenst de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werknemer schakelt een gemachtigde in, die namens haar overlegt met de advocaat van Tantelouise. Op 29 juli stuurt de gemachtigde een e-mail aan de advocaat van Tantelouise met de eerdergenoemde zin. De advocaat van Tantelouise bevestigt dat de einddatum akkoord is en de VSO zal worden uitgewerkt. Op 9 augustus deelt de advocaat de VSO. Op 25 augustus meldt de gemachtigde van werknemer echter dat zij ‘niet tot ondertekening over zal gaan’. Tantelouise stelt zich op het standpunt dat ondertekening niet (!) noodzakelijk was omdat er al op 1 augustus akkoord was bereikt, per e-mail via de gemachtigden. Een ondertekende VSO was niet langer noodzakelijk om de beëindiging van het dienstverband te bewerkstelligen. De rechter gaat in dit betoog mee, en omdat de bedenktermijn vanaf 1 augustus ging lopen, was die op 25 augustus reeds verstreken.

De werknemer had voor de procedure een andere gemachtigde ingeschakeld, maar ook hij kon de meubelen niet meer redden. De arbeidsovereenkomst is beëindigd door de overeenstemming per e-mail.

Let op: indien de essentialia van een overeenkomst bevestigd worden, is dit in beginsel voldoende voor overeenstemming. De (afwezigheid van een) handtekening is dus niet doorslaggevend.

Lees de volledige uitspraak hier