23 september 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Geen vaststellingsovereenkomst, maar ook geen onregelmatige opzegging"

PSA, een werving- en selectiebureau, merkt al na een paar maanden dat de selectie van een werknemer niet bepaald succesvol is geweest. PSA wenst de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Op 30 november 2021 is een vaststellingsovereenkomst nagenoeg in kannen en kruiken. Overeenstemming is bereikt over onder meer de einddatum (1 januari 2022), beëindigingsvergoeding en een vrijstelling van werk. Op 4 december 2021 schrikt de advocaat – vermoedelijk ’s nachts – wakker als hij beseft geen afspraken gemaakt te hebben over het relatiebeding. Hij klimt dezelfde dag in de pen en verzoekt de werkgever het relatiebeding te laten vervallen. Werkgever laat tot 28 december niets van zich horen, terwijl werknemer op 1 januari met een nieuwe baan start.

Vraag is: zijn partijen een vaststellingsovereenkomst overeengekomen? Nee, zo oordeelt het Hof Den Haag. Door het opwerpen van het punt van het relatiebeding heeft de werknemer een nieuw voorstel gedaan, en dit voorstel is niet geaccepteerd. De arbeidsovereenkomst eindigt dus niet op basis van een VSO.

De werkgever rook bloed en stelde zich op het standpunt dat de werknemer ‘ontslag op staande voet’ heeft genomen vanwege een e-mail van haar advocaat op 23 december, waarin stond dat zij ‘per 1 januari 2021 niet langer voor PSA zal werken’. PSA vordert de gefixeerde schadevergoeding van (ruim) één maandsalaris omdat de werknemer geen opzegtermijn in acht zou hebben genomen.

Een ‘interessant’ standpunt van PSA, waar het Hof ook niet in meegaat. PSA had de e-mail van 4 december niet zo lang onbeantwoord mogen laten en had door moeten onderhandelen over de VSO. Door dit niet te doen is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om de gefixeerde schadevergoeding te vorderen. PSA wilde immers zelf ook van werknemer af.

De les? Een VSO is pas een VSO als partijen over de essentiële voorwaarden overeenstemming hebben bereikt. Een afspraak over een relatiebeding valt daar (zeker) onder.

Lees de volledige uitspraak hier