30 september 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Billijke vergoeding wegens niet verlengen van een arbeidsovereenkomst"

De vaste lezer van deze rubriek weet inmiddels dat een werkgever een billijke vergoeding verschuldigd is indien sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen’ bij de beëindiging van een dienstverband. Ook bij het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een billijke vergoeding verschuldigd zijn. Dit kwam helder naar voren in een uitspraak van de kantonrechter Midden-Nederland. Wat speelde er?

Een werkneemster van een zorginstelling krijgt na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te horen dat ze geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt. Het beleid binnen de instelling is echter dat werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen, vanwege ‘tekort in de zorg’. Reden voor de zorginstelling was dat werkneemster: 1) slecht communiceerde tijdens arbeidsongeschiktheid; en 2) onvoldoende functioneerde. Werkneemster stelt echter dat sprake is van verboden onderscheid op basis van een chronische ziekte. Zij kreeg in 2019 last van haar schildklier en als gevolg van een hersenbloeding uit 1990 was het lastig om de juiste behandeling te krijgen.

In een goed onderbouwde uitspraak fileert de rechter de handelwijze van de werkgever. Duidelijk is dat sprake is van een chronische ziekte. Dat werkneemster wellicht na haar ziekmelding in de beginfase niet goed communiceerde, hield verband met haar ziekte. Van het vermeende disfunctioneren was in ieder geval voor haar uitval wegens ziekte geen sprake, althans dit was niet gedocumenteerd. Het besluit om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen was dus (mede) gegrond op de chronische ziekte en de zorginstelling maakt hierdoor verboden onderscheid.

Dit kwam de instelling duur te staan. Zij moest nog ruim EUR 20.000 aan billijke vergoeding betalen wegens het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.

De les? Een werkgever mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengen. Handelt de werkgever daarbij ernstig verwijtbaar, bijvoorbeeld door het maken van verboden onderscheid, kan alsnog een billijke vergoeding verschuldigd zijn.

Lees de volledige uitspraak hier