28 oktober 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Onbereikbaar tijdens ziekte? Ontbinding wegens ernstige verwijtbaarheid"

Vraag de gemiddelde HR-functionaris naar een top-3 van lastigste kwesties binnen een organisatie en de kans is groot dat (langdurige) ziektetrajecten daar met stip in staan. Dat het geen gebed zonder eind hoeft te zijn, bewijst de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden, met ook een pluim voor de HR Adviseur van Talent&Pro. Wat speelt er?

Werkneemster meldt zich op 16 augustus 2021 ziek via een e-mail. Ze was nog met vakantie en kon wegens ziekte niet terugkeren. De HR Adviseur van Talent&Pro pakt de ziekmelding voortvarend op en al de volgende dag (17 augustus) stuurt zij werkneemster een e-mail met een uitnodiging voor de bedrijfsarts op 19 augustus voor een afspraak via beeldbellen. Werkneemster verschijnt niet. Dit is het startpunt van opeenvolgende acties van de HR Adviseur en de leidinggevende van werkneemster. Zo wordt via meerdere wegen contact gezocht (privé e-mail, aangetekende brieven, Whatsapp, familie, huisbezoek) en wordt al op 20 augustus een loonsanctie (‘opschorting’) opgelegd wegens het niet verschijnen bij de bedrijfsarts. Het mag allemaal niet baten. Ruim twee maanden lang verneemt werkgever niets; werkneemster blijft onbereikbaar.

Een interessant punt is dan of Talent&Pro wel kon aantonen dat de berichten haar bereikt hebben. Het Hof is welwillend en stelt vast dat ‘in ieder geval een deel van de verzoeken en mededelingen werkneemster moet hebben bereikt’. Ook het laatste verweer van werkneemster, namelijk dat ze te ziek was om contact te hebben met Talent&Pro, wordt gepasseerd door het Hof.

De conclusie? Werkneemster schendt haar wettelijke verplichtingen met onmiddellijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot gevolg zónder transitievergoeding.

Goed werk van de HR Adviseur en leidinggevende, en wellicht een steun in de rug voor eenieder die met een dergelijk dossier te maken heeft in zijn/haar organisatie.

Lees de volledige uitspraak hier