9 september 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Reisafstand van 157km enkele reis? Toch functie aanbieden!"

Trajectum, een organisatie in de gehandicaptenzorg, besluit op de locatie in Eefde de functie van Slaapwacht te laten vervallen. De werkzaamheden behorende bij de functie zijn daar niet meer nodig, onder meer vanwege de aanwezige Nachtwacht. Trajectum weet de noodzaak van het verval van de functie goed te onderbouwen, onder meer door toe te lichten dat één bed extra vrij komt voor zorgbehoevenden. Dit levert Trajectum op jaarbasis ruim EUR 130.000 op. Het UWV verleent dan ook toestemming de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Niets aan het handje, toch?

De werknemer is echter vasthoudend en constateert dat Trajectum een vacature had voor de functie van Slaapwacht in Ravenswoud. De vacature kwam beschikbaar binnen 26 weken na het ontslag van de werknemer. Hij beroept zich op schending van de “wederindiensttredingsvoorwaarde” door Trajectum. Dit betekent dat wanneer bij Trajectum binnen 26 weken na ontslag van de werknemer, een vacature ontstaat voor ‘dezelfde werkzaamheden’, een verplichting bestaat om die vacature aan te bieden aan de ontslagen werknemer.

Trajectum had dit niet gedaan, dit stond vast. Trajectum beriep zich nog op het feit dat sprake zou zijn van een enkele reis van 157km. Voor een functie van 10 uur per week. De kantonrechter stapt soepel over dat bezwaar, als niet ter zake doende. De functie had aangeboden moeten worden.

De kantonrechter vindt de uiteindelijke oplossing in een billijke vergoeding van zo’n zes maandsalarissen voor de gepasseerde Slaapwacht.

Opnieuw een wijze les voor werkgevers: bij herplaatsing of de wederindiensttredingsvoorwaarde kan de reisafstand niet te eenvoudig gebruikt worden als reden om een functie niet aan te bieden.

Lees de volledige uitspraak: hier