6 mei 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Stageovereenkomst = arbeidsovereenkomst? 1x ja. 1x nee.

De rechtbank Den Haag publiceerde deze week twee uitspraken waarin een stagiair vorderde dat hij/zij in feite werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst. Een stagiair won zijn zaak, de ander niet. Waar zit het verschil?

Beoordelingskader

Voor de beoordeling of sprake is van een stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst zijn alle omstandigheden van het geval belangrijk. De kernvraag is echter of de werkzaamheden van de stagiair met name gericht zijn op het verwerven van kennis en kunde voor de eigen ontwikkeling óf dat in feite werkzaamheden worden verricht die een (actieve bijdrage leveren aan de verwezenlijking van het primaire doel van de onderneming.

Twee zaken

De eerste zaak betrof een stagiair van de stichting die de VVD-fractie in de Tweede Kamer ondersteunt. De stagiair studeerde Bestuurskunde in Leiden. Hij sloot een stageovereenkomst voor de duur van zes maanden en ontving EUR 350 netto per maand. De rechter maakt korte metten met de vordering van de stagiair. Kort en goed stelt de rechter vast dat de werkzaamheden die hij verrichtte ‘onmiskenbaar in het kader van de opleiding Bestuurskunde zijn verricht’. Hij kreeg daar ook studiepunten voor. Dat de stagiair wel eens – buiten kantooruren – een knipselkrant samenstelt, maakt geen verschil.

De tweede zaak betrof een stagiair die de opleiding van tandartsassistente volgde aan de MBO Rijnland. Ook zij sluit een stageovereenkomst. Deze overeenkomst is echter voor de duur van ruim 2,5 jaar gesloten en zij ontvangt ook EUR 9,68 bruto per uur vergoeding. Ook worden afspraken gemaakt over vakantie, ziekte en meerdere post-contractuele bedingen. Dat dit niet goed afloopt, laat zich raden. De stagiair ‘assisteerde aan de tandartsstoel tijdens behandelingen, opende de praktijk, controleerde de voorraad, plaatste bestellingen, diende achter de balie en prepareerde de behandelkamer en de instrumenten. Dit deed zij zelfstandig en zij functioneerde en presteerde niet anders dan de andere tandartsassistenten.’ De rechter stelt vast dat ze feitelijk werknemer was. De praktijk is zo’n EUR 6.000 bruto kwijt aan vergoedingen aan de stagiair/werknemer én moet over drie jaar dienstverband alsnog alle wettelijke premies afdragen. Dat doet pijn.

Twee zaken met dezelfde inzet; twee verschillende uitkomsten. Wees bewust van de risico’s met het inzetten van stagiairs.

De uitspraken zelf leest u hier:

Uitspraak 1x ja

Uitspraak 1x nee