2 september 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Transitievergoeding verschuldigd vanwege 1) de opzegging; of 2) het einde van de arbeidsovereenkomst?"

Een juridisch interessante vraag kwam voort uit een verdrietige situatie. Een werknemer is langdurig arbeidsongeschikt en ontvangt een vervroegde IVA-uitkering vanwege duurzame en volledige arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft en de werkgever de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte kan beëindigen.

Vis Bouwbedrijf stuurt de werknemer op 31 oktober 2021 het volgende bericht: “Op 27 november 2021 zullen wij het dienstverband met jou beëindigen omdat je dan twee jaar ziek bent.” De rechtbank Den Haag ziet in dit bericht een opzegging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer haalt helaas deze einddatum niet – hij overlijdt op 19 november 2021.

De kwestie die de nabestaanden van de werknemer en bouwbedrijf Vis verdeeld houdt is of de transitievergoeding verschuldigd is. De arbeidsovereenkomst eindigt op grond van de wet door het overlijden van de werknemer, aldus op 19 november 2021. De nabestaanden hebben bij het overlijden van een werknemer geen wettelijk recht op de transitievergoeding.

De rechter moest zich dus buigen over de vraag of: 1) de opzegging van de arbeidsovereenkomst per 31 oktober 2021 zorgt voor verschuldigdheid van de transitievergoeding; of 2) de werknemer hiervoor de einddatum waartegen opgezegd is moet hebben bereikt.

De rechter oordeelt in het voordeel van de nabestaanden – op basis van artikel 7:673 BW is de opzegging doorslaggevend. Niet de datum waartegen is opgezegd. De brief van 31 oktober maakt dus dat de transitievergoeding uitbetaald moet worden aan de nabestaanden. Enigszins onfortuinlijk voor de werkgever is dat het UWV geen compensatie biedt voor de transitievergoeding aangezien de werknemer niet twee jaar ziek is geweest.

Bouwbedrijf Vis had dit kunnen voorkomen met een betere kennis van het arbeidsrecht. Voor werkgevers is het een belangrijke les om te weten dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst al tot verschuldigdheid van de transitievergoeding leidt. Niet het bereiken van de einddatum.

Lees de volledige uitspraak hier