27 november 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Verkeerde gevangene vrijgelaten, oeps... voldoende reden voor overplaatsing?"

Twee medewerkers van het detentiecentrum in Schiphol vorderen wedertewerkstelling in hun functie. Zij zijn overgeplaatst naar een (lagere) functie, met behoud van hun arbeidsvoorwaarden, vanwege hun rol in het vrijlaten van de verkeerde gevangene. Wat was hier aan de hand?

De twee werknemers, respectievelijk 28 en 11 jaar in dienst, hebben een spilfunctie in de procedure tot vrijlating van een gevangene. De eerste werknemer krijgt de melding van de vrijlating, zoekt er het juiste dossier bij en zorgt ervoor dat de gedetineerde door andere collega’s wordt opgehaald. De tweede werknemer is vervolgens verantwoordelijk voor de biometrische controle. Hij dient te controleren dat de juiste gevangene wordt vrijgelaten, en dient de uitkomst van de biometrische check met het dossier te controleren. Dat gaat bij beide werknemers niet goed. De eerste werknemer haalt het verkeerde dossier uit de rekken, namelijk van een gedetineerde met dezelfde achternaam. De werknemer controleert niet de geboortedatum en voorletter(s). De tweede werknemer doet keurig de biometrische controle, maar vergelijkt die niet met het dossier. De verkeerde gedetineerde wordt vrijgelaten en is (ten tijde van de uitspraak) nog niet opgepakt.

Beide werknemers wordt verweten dat ze de regels niet goed gevolgd hebben. De rechtbank Noord-Holland volgt de Staat in dit betoog. De volgende vraag was of de overplaatsing naar een (lagere) functie een passende sanctie was. Op basis van de cao Rijk behoort dit tot de sanctiemogelijkheden. Dit maakt nog niet dat een overplaatsing altijd toegestaan is. Volgens de rechtbank moet nog wel voldaan worden aan de vereisten van het goed werkgeverschap, ingevuld door het zorgvuldigheids-, evenredigheids- en gelijkheidsbeginsel. De rechtbank overweegt dat het besluit hieraan voldoet. Er is een zorgvuldige procedure doorlopen, het is begrijpelijk dat de Staat geen vertrouwen meer heeft in de werknemers op de spilfunctie en het feit dat andere betrokken werknemers niet (of anders) gestraft zijn doet niet af aan de rechtmatigheid van de sanctie vanwege de spilfunctie van beide werknemers.

De wedertewerkstelling wordt afgewezen.

Lees de volledige uitspraak hier