28 april 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Wanneer je bevallen bent, moet je er ook voor je kindje zijn"

De titel van de blog is op zich een goede aanbeveling. Op het moment dat de opmerking geuit wordt door een werkgever en vervolgd wordt met de zin “Dit is echter moeilijk tot niet te combineren met je werkzaamheden voor de onderneming”, zal de vaste lezer nattigheid voelen aankomen voor de werkgever. Is hier sprake geweest van verboden onderscheid bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst?

De kantonrechter te Midden-Nederland pelt de kwestie mooi af, concludeert dat sprake is van verboden onderscheid en veroordeelt werkgever tot een stevige billijke vergoeding.

Allereerst beoordeelt de rechter of sprake is geweest van ‘onderscheid op grond van geslacht’. De werkgever voerde als verweer dat sprake was van frictie tussen de leidinggevende en de werkneemster. Het bericht over het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst moest in die bredere context worden gelezen. Werkgever verzuimt echter om een duidelijke onderbouwing te geven van de frictie en de rechter stelt vast dat sprake is van een vermoeden van verboden onderscheid.

Vervolgens kan de werkgever dit vermoeden proberen te weerleggen. Hij wijst hiervoor naar twee oorzaken die eigenlijk ten grondslag zouden liggen aan het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst: 1) zeer frequente afwezigheid; en 2) niet behalen van een diploma. De rechter duikt in dit verweer en stelt vast dat het verhaal van werkgever onvoldoende aanknopingspunten biedt om het besluit op (een van) deze gronden te baseren.

Ten slotte stelt de rechter verboden onderscheid vast en komt tot begroting van de billijke vergoeding. De werknemer berekent dat zij in totaal zo’n EUR 13.000 bruto schade heeft geleden. De rechter wijst in totaal EUR 12.500 bruto toe. Zij wordt dus nagenoeg volledig gecompenseerd. Dit is een lijn die sinds de invoering van de billijke vergoeding is ingezet en deze uitspraak past daar goed in. Een breuk met het verleden die slechts toegejuicht kan worden.

Lees de volledige uitspraak hier.