18 november 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Wat te doen indien werknemer onvoldoende functioneren blijft ontkennen?"

Noorderbreedte, een zorginstelling, heeft te maken met een casus die menig werkgever bekend voor zal komen. Het betreft een werknemer die op zich goed werkt, ‘van aanpakken weet’, en ook een mening/visie durft te verkondigen. De wijze waarop dit gebeurt, is echter niet altijd subtiel. Zo ook bij de werknemer van Noorderbreedte. Zij is werkzaam als Verpleegkundige IG, en start een HBO leertraject voor de functie Verpleegkundige.

De werknemer maakt zich niet populair. Eerst zijn er akkefietjes in haar eigen team, het gaat om de bejegening en houding van de verpleegkundige. De sociale veiligheid van collega’s en patiënten was in het geding. Ook blijkt al snel dat er (toch) twijfels zijn over haar kennisniveau. Na een gesprek hierover gaat het van kwaad tot erger. Ze blijft volhouden de kritiek op haar functioneren niet te herkennen en ontkent ook een aanvaring met een stagiaire. De verpleegkundige wordt overgeplaatst naar een nieuwe locatie maar ook daar gaat het snel mis.

Noorderbreedte beëindigt de leerovereenkomst voor de opleiding. Herhaald wordt dat er klachten zijn over haar communicatie, houding en gedrag. Er is – kort gezegd – niet met haar samen te werken. Uiteindelijk zegt Noorderbreedte het vertrouwen in haar op en probeert tot een vaststellingsovereenkomst te komen. Dit lukt niet, waarna Noorderbreedte met succes een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter doorloopt.

De verpleegkundige geeft niet op en stapt het Hof Arnhem-Leeuwarden. Ook daar vangt zij bot. In enkele mooie overwegingen, die aansluiten bij de kantonrechter, legt het Hof uit dat de verpleegkundige weliswaar inhoudelijk goed werk levert, maar dat dit niet genoeg is. Door niet in te zien dat ze op bepaalde punten (communicatie, gedrag) moet verbeteren heeft werkneemster zich onmogelijk gemaakt. Noorderbreedte heeft voldoende gedaan om haar te proberen tot dit inzicht te komen. Het Hof laat de ontbinding in stand.

Fijn voor (de HR-afdeling van) Noorderbreedte en een steun in de rug voor werkgevers die een gelijke casus voorhanden hebben.

Lees de volledige uitspraak hier