8 november 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: “Nevenwerkzaamheden uit het verleden getoetst aan de hand van nieuwe wetgeving?"

In een langslepende kwestie rondom arbeidsongeschiktheid tussen Arriva en een chauffeur komt het uiteindelijk tot een procedure bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Arriva is wel klaar met de chauffeur en gooit zo mogelijk alle ontslaggronden in de strijd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het mag niet baten, zowel rechtbank als hof stellen de chauffeur in het gelijk. Een van de verwijten die Arriva de chauffeur maakte was dat hij nevenwerkzaamheden verrichte zonder de benodigde toestemming, hetgeen verplicht is op basis van de cao. De chauffeur was ook werkzaam in een garage en verhuurde campers. Arriva was kennelijk even vergeten dat zij hem wel degelijk toestemming had gegeven voor de werkzaamheden in de garage en dit was niet dusdanig meer geworden dat de chauffeur in strijd handelde met de toestemming. Hetzelfde gold voor de verhuur van campers.

Opvallend is dat het Hof kijkt naar het nieuwe artikel 7:653a BW voor de beoordeling van de werkzaamheden voor de verhuur van campers. Die wetgeving is in werking getreden op 1 augustus 2022. De nevenwerkzaamheden zijn lang daarvoor gestart. Desondanks had Arriva ‘objectieve redenen’ moeten hebben om de nevenwerkzaamheden te mogen weigeren, hetgeen Arriva niet kon aantonen.

Houd daar dus rekening mee: nevenwerkzaamheden die in het verleden zijn verricht worden getoetst aan de hand van de nieuwe wetgeving.

Lees de volledige uitspraak hier