26 juli 2014 - Marijn Kingma

ABN/Berzona: einde aan de Nebula-leer voor licenties in faillissement?

Het arrest ABN/Berzona lijkt een ander licht te werpen op de manier waarop er om moet worden gegaan met licenties na faillissement van de licentiegever. Marijn Kingma schreef hier een artikel over, dat is gepubliceerd op IE Forum (IEF 14080). Lees het artikel hier.