20 mei 2022 - Marijn Kingma

Sommatiebrief CNV aan de Staat over Long COVID schade zorgmedewerkers

Vakbond CNV Zorg & Welzijn heeft de Staat gesommeerd om compensatie te bieden voor geleden inkomensverlies van zorgpersoneel met Long COVID. Zorgmedewerkers met Long COVID gaan er tienduizenden euro’s en in sommige gevallen structureel 30 procent in inkomen op achteruit.

CNV heeft al vanaf april 2020 bij de Staat aangedrongen op een financiële oplossing voor zorgmedewerkers met langdurige klachten na een coronabesmetting, maar tot nu toe zonder resultaat. CNV meent dat het op korte termijn bieden van een serieuze financiële tegemoetkoming aan deze zorgmedewerkers niet enkel een morele, maar ook een juridische verplichting van de Staat is. De Staat heeft in 2020 richtlijnen over persoonlijke beschermingsmiddelen uitgevaardigd die ontoereikend waren, en in strijd met de adviezen van de WHO (die in andere landen wél werden gevolgd). Hiermee heeft de Staat niet voldaan aan zijn zorgplicht om passende maatregelen te nemen, en bij zijn handelen niet het voorzorgsbeginsel in acht genomen.

Höcker Advocaten staat CNV samen met BrandMR bij in deze zaak. Lees hier de sommatiebrief die vandaag aan de Staat is gestuurd.