17 februari 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Undercover of spreekplicht"?

Een docent start per 1 augustus 2022 bij een school in Castricum. Wat hij tijdens de sollicitatiegesprekken niet vertelt is dat hij kort voor zijn sollicitatie door het tv-programma Undercover in Nederland is ‘achtervolgd en geïnterviewd’. De aflevering wordt op 28 augustus 2022 uitgezonden – binnen een maand na de start van het dienstverband. Volgens de school was de positie van de docent onhoudbaar. Kennelijk kon de school geen beroep doen op een proeftijdbeding en de school neemt een toevlucht naar meer exotisch oplossingen om het dienstverband te beëindigen. De school doet een beroep op een opschortende voorwaarde (afgewezen, wel interessant) en op de buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst. Daar ga ik nader op in.

De school vernietigt de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk met een beroep op dwaling. Het gevolg hiervan is dat de arbeidsovereenkomst geacht wordt nooit te hebben bestaan en de docent eventueel ontvangen loon moet terugbetalen. De rechter moet oordelen of dit terecht is en wijst naar rechtspraak uit 2020 van de Hoge Raad, waarin is bepaald dat de beoordeling van een buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst aan dezelfde strengen eisen moet voldoen als een ontslag op staande voet. Beslissende punt in deze kwestie is of de docent een spreekplicht had om te vertellen over de ‘Undercover-kwestie’ of dat hij er (terecht) van uit mocht gaan dat sprake was van een privékwestie die geen verband hield met zijn sollicitatie bij de school.

De rechter beslist in het voordeel van de docent. Tijdens de sollicitatie was nog onduidelijk hoe de uitzending er uit zou komen te zien, of hij in beeld te zien zou zijn en in hoeverre het zijn werk voor de school in de weg zou zitten. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst echter wel per 1 april 2023 omdat van de school niet verwacht kan worden de docent – gelet op de inhoud van de uitzending – aan het werk te houden.

Het verschil tussen de vernietiging en ontbinding? De docent heeft recht op salaris tussen 1 augustus 2022 en 1 april 2023. De school is geen wettelijke verhoging (max 50%) verschuldigd omdat de docent ‘geen dag heeft gewerkt’.

Lees de volledige uitspraak hier