3 januari 2024 - Ilse van Aert
Hoe zit het ook alweer: het verschil tussen het loon stopzetten en opschorten? Deel 2

In de vorige blog bespraken we de loonopschorting, de mededelingsplicht bij het opleggen van een loonsanctie en gaven we tips voor de praktijk. In deze blog zoomen we in op de loonstop tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Om een beeld ...

Lees verder
6 oktober 2023 - Ilse van Aert
Onrechtmatige concurrentie zonder concurrentiebeding, kan dat?

Ja dat kan! Als er geen concurrentiebeding is overeengekomen of zo’n beding niet meer geldig is, betekent dat zeker niet dat het een voormalig werknemer vrij staat er zo maar met de klanten vandoor te gaan. Dat zit zo.

Lees verder
20 september 2023 - Ilse van Aert
Wat moet een werknemer zeggen over zijn gezondheid tijdens een sollicitatie?

Niemand zit te wachten op een arbeidsongeschikte werknemer. En al helemaal niet als die werknemer nog maar net in dienst is. Hoe kun je dit voorkomen en wat mag je wel of niet vragen tijdens een sollicitatieprocedure?

Lees verder
30 augustus 2023 - Ilse van Aert
Let op! Is het boetebeding in de arbeidsovereenkomsten binnen uw onderneming wel rechtsgeldig?

Het is gebruikelijk dat met de werknemer bijvoorbeeld een geheimhoudingsbeding wordt overeengekomen. Daarnaast kunnen werkgevers een boete stellen op overtreding van een schriftelijk geheimhoudingsbeding. Is het boetebeding in de ...

Lees verder
24 juli 2023 - Ilse van Aert
Code rood: naar kantoor komen, thuiswerken of niet-werken?

Twee weken geleden trok storm Poly over het land. Het KNMI gaf verschillende weerswaarschuwingen af, variërend van code rood tot code oranje en code geel. In sommige gebieden werd zelfs geadviseerd helemaal niet de weg op te gaan.

Lees verder
29 juni 2023 - Ilse van Aert
Verlenging voor (on)bepaalde tijd toezeggen? Let op!

Werknemers willen in de regel graag een contract voor onbepaalde tijd. Maar werkgevers willen dat niet altijd zo maar geven. Dat leidt soms tot een onderhandeling. De werkgever kan bijvoorbeeld toezeggen dat, als de werknemer goed functioneert, ...

Lees verder
18 april 2023 - Ilse van Aert
Een toekomstbestendige arbeidsmarkt: wat zijn de maatregelen?

Vorig jaar verscheen de Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt, waarin maatregelen werden gepresenteerd die de arbeidsmarkt toekomstbestendiger moeten maken. Op 3 april 2023 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een stand van ...

Lees verder
30 maart 2023 - Ilse van Aert
Ontslag wegens politieke uitlatingen op sociale media?

Op 15 maart jl. heeft Nederland gestemd voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Een spannende periode waarbij de gemoederen hoog kunnen oplopen. Het kan dan ook voorkomen dat werknemers hun politieke mening openlijk op sociale media ...

Lees verder
3 februari 2023 - Ilse van Aert
Let op! Eerste Kamer stemt in met Wet bescherming klokkenluiders

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2023 ingestemd met het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders. Wij schreven eerder al een blog over de gevolgen van dit wetsvoorstel.

Lees verder
11 januari 2023 - Ilse van Aert
Een stappenplan voor het rechtsgeldig benoemen van een statutair bestuurder

Het rechtsgeldig benoemen van een statutair bestuurder. Makkelijker gezegd dan gedaan? In de praktijk wordt geregeld geprocedeerd over de geldigheid van de benoeming van de statutair bestuurder. Zonder benoeming namelijk geen (statutair) ...

Lees verder
3 januari 2023 - Ilse van Aert
Hoe zit het ook alweer als de werknemer opzegt?

Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer komt dikwijls voor, bijvoorbeeld als de werknemer een andere baan heeft gevonden. Toch vindt geregeld discussie plaats over de geldigheid van de opzegging, zeker als de werknemer stelt dat ...

Lees verder
28 november 2022 - Ilse van Aert
Extra verplichtingen voor werkgevers en extra rechten voor klokkenluiders

Een klokkenluider stelt misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak. De juridische bescherming van klokkenluiders is in Nederland op dit moment geregeld in de Wet Huis voor Klokkenluiders. Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn ...

Lees verder