5 maart 2019 - Jasper van Hulst
Het concurrentiebeding verleden tijd?

Op 6 februari 2019 deed de Rechtbank Midden-Nederland in drie verschillende zaken uitspraak over de geldigheid van een concurrentiebeding. In alle drie de zaken oordeelde de rechter dat het concurrentiebeding geen stand kon houden. Toeval of is ...

Lees verder
4 oktober 2018 - Jasper van Hulst
Onverwijld… wat zegt u?

Als een werknemer zich schuldig maakt aan ernstig plichtsverzuim dan kan een werkgever een ontslag op staande voet geven. De arbeidsovereenkomst eindigt dan direct en in de regel is geen vergoeding verschuldigd. Zo’n ontslag op staande voet ...

Lees verder
14 juni 2018 - Jasper van Hulst
Wijzigingen in het ontslagrecht, wat kunnen we verwachten?

Nadat per 1 juli 2015 met de Wet Werk en Zekerheid (de WWZ) de grootste wijziging in het arbeidsrecht sinds pak ‘m beet de Tweede Wereldoorlog is doorgevoerd, heeft de regering aangekondigd dat we binnenkort de eerste herziening daarvan ...

Lees verder
29 maart 2018 - Jasper van Hulst
Kijkshop te kijk gezet

Kijkshop te kijk gezet

Onlangs werd de Kijkshop veroordeeld tot het betalen van een vergoeding van maar liefst €217.000 voor een dienstverband dat slechts een kleine 9 maanden had geduurd. Hoe kan dat in een tijd ...

Lees verder
24 november 2017 - Jasper van Hulst
#WeToo

Geen maatschappelijke ontwikkeling of deze komt wel terug in het arbeidsrecht. Dat geldt ook voor seksuele intimidatie. Met enige regelmaat worden ook wij om advies gevraagd hoe hier mee om te gaan.

Lees verder
11 oktober 2017 - Jasper van Hulst
Succesvolle herplaatsing werknemer; transitievergoeding verschuldigd?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de transitievergoeding ook verschuldigd is als de werknemer bij een andere werkgever in dienst kan treden. Hoe zit dat?

Lees verder
14 september 2017 - Jasper van Hulst
Dodenlijst én brodeloos?

Dat acties van werknemers in hun privésfeer gevolgen kunnen hebben voor hun arbeidsovereenkomst is niet nieuw. Te denken valt aan de werknemer die drugs heeft gebruikt in het weekend, maar ook uitlatingen op facebook, etc. Dat kan reden vormen ...

Lees verder
26 juli 2017 - Jasper van Hulst
Transitievergoeding of billijke vergoeding; what’s the difference?

Het is al weer meer dan twee jaar geleden dat de WWZ werd ingevoerd. Toch heerst er zowel bij werknemers als bij werkgevers nog vaak een hardnekkig misverstand over de hoogte van de ontslagvergoeding. Dat misverstand komt erop neer dat vaak wordt ...

Lees verder
10 maart 2015 - Jasper van Hulst
Spreken is zilver, zwijgen is goud?

Opeens staan ze op de stoep. Toezichthouders als de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Belastingdienst, een officier van justitie. Moeten uw werknemers spreken of mogen zij zwijgen?

Lees verder