23 januari 2024 - Jasper van Hulst
Vormen van verlof

Een nieuw kabinet betekent lobbyen voor nieuw plannen. Door belangenorganisaties en adviesorganen. Eén van die adviesorganen, de SER, heeft net geadviseerd het verlofstelsel in Nederland drastisch te vereenvoudigen. Nog geen hot issue aan de ...

Lees verder
30 oktober 2023 - Jasper van Hulst
Stagiair of werknemer?

Kan een stageovereenkomst of een leer-werkovereenkomst aangemerkt worden als een gewone arbeidsovereenkomst?

Veel bedrijven maken gebruik van stagiaires die tegen een vaak geringe vergoeding de gelegenheid krijgen om ervaring op te ...

Lees verder
27 september 2023 - Jasper van Hulst
‘Wet werken waar je wilt’ van tafel

Na corona is voor een groot aantal werknemers thuiswerken meer regel dan uitzondering geworden. Maar moet een werkgever een verzoek van een werknemer om thuis te werken eigenlijk toestaan en zo ja, hoeveel dagen dan? Mag een werknemer ook vanuit ...

Lees verder
14 augustus 2023 - Jasper van Hulst
Cosmetische operatie, wel of niet ziek?

Naar verluidt is er als gevolg van het succes van de film Barbie een hausse in Botox-behandelingen gaande. En zowel bij vrouwen als bij mannen, waar er in het laatste geval wordt gesproken van Brotox. Bij sommige werkgevers roept dit de vraag op ...

Lees verder
31 juli 2023 - Jasper van Hulst
Opdrachtovereenkomst of arbeidsovereenkomst? That’s the question….

Zowel in de politiek als in de rechtspraak is een ‘hot issue’ wat nu eigenlijk precies het verschil is tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht. Dit verschil is van groot belang. Anders dan bij een arbeidsovereenkomst ...

Lees verder
26 juni 2023 - Jasper van Hulst
Seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat kan ik daar aan doen?

Als het in de wereld van kunsten, sport of TV voorkomt en als 1 op de 2 Nederlanders dit op enigerlei wijze heeft meegemaakt, is de kans groot dat ook uw organisatie daarmee te maken heeft of kan krijgen; seksueel grensoverschrijdend gedrag. De ...

Lees verder
20 september 2022 - Jasper van Hulst
De toon is gezet, stevigste looneis aller tijden

Daags voor Prinsjesdag heeft de FNV misschien wel de stevigste looneis aller tijden bekend gemaakt. Het loon in de cao’s zou gekoppeld moeten worden aan de inflatie en die bedroeg in augustus 12%. Dat kan volgens de FNV omdat het geld bij de ...

Lees verder
12 mei 2020 - Jasper van Hulst
Jasper van Hulst bij BNR De Ochtendspits over ontslagrondes door de coronacrisis

Jasper van Hulst sprak tijdens het BNR programma De Ochtendspits over de (mogelijk) grootschalige ontslagrondes waar bedrijven zich op voorbereiden nu ze verwachten dat de coronacrisis een langdurig negatief effect zal hebben op hun onderneming.

Lees verder
5 maart 2019 - Jasper van Hulst
Het concurrentiebeding verleden tijd?

Op 6 februari 2019 deed de Rechtbank Midden-Nederland in drie verschillende zaken uitspraak over de geldigheid van een concurrentiebeding. In alle drie de zaken oordeelde de rechter dat het concurrentiebeding geen stand kon houden. Toeval of is ...

Lees verder
4 oktober 2018 - Jasper van Hulst
Onverwijld… wat zegt u?

Als een werknemer zich schuldig maakt aan ernstig plichtsverzuim dan kan een werkgever een ontslag op staande voet geven. De arbeidsovereenkomst eindigt dan direct en in de regel is geen vergoeding verschuldigd. Zo’n ontslag op staande voet ...

Lees verder
14 juni 2018 - Jasper van Hulst
Wijzigingen in het ontslagrecht, wat kunnen we verwachten?

Nadat per 1 juli 2015 met de Wet Werk en Zekerheid (de WWZ) de grootste wijziging in het arbeidsrecht sinds pak ‘m beet de Tweede Wereldoorlog is doorgevoerd, heeft de regering aangekondigd dat we binnenkort de eerste herziening daarvan ...

Lees verder
29 maart 2018 - Jasper van Hulst
Kijkshop te kijk gezet

Kijkshop te kijk gezet

Onlangs werd de Kijkshop veroordeeld tot het betalen van een vergoeding van maar liefst €217.000 voor een dienstverband dat slechts een kleine 9 maanden had geduurd. Hoe kan dat in een tijd ...

Lees verder