De belangrijkste reden dat veel gezichtsbepalende ondernemingen en organisaties al vele jaren samenwerken met Höcker voor al hun uitdagingen op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, informatierecht, IE, collectieve acties en geschillenbeslechting, is het diepgaande vertrouwen dat zij in ons stellen. Daarnaast vermijdt Höcker gemiddelden, zowel in persoonlijkheden als in prestaties. Wij stellen enkel de hoogste eisen aan onze mensen en ons werk. Echter, waar dergelijke ambities zich in de advocatuur niet zelden vertalen in uren overwerk, eindeloze lappen tekst en torenhoge facturen, ageren wij juist tegen deze tirannie van ongebreidelde stortvloed aan paragrafen en gedeclareerde uren.
Chambers 2020

Clients appreciate that "there is always a personal touch to their work," […] Other clients particularly emphasise that "the lawyers are extremely involved in the matters and have been very supportive in negotiations and litigation."