31 mei 2024 - Jasper van Hulst
Aanzegging of opzegging, wat doet het ertoe?

Opdat een werknemer met een contract voor bepaalde tijd weet waar hij aan toe is, moet een werkgever uiterlijk een maand voor het verstrijken van de arbeidsovereenkomst laten weten of deze wordt verlengd en zo ja onder welke voorwaarden. Dit ...

Lees verder
30 mei 2024 - Dorien Besse
Wat als een werknemer liegt of zwijgt over zijn arbeidsverleden?

Het is voor een werkgever van belang om te weten wat een potentiële nieuwe werknemer in huis heeft. De werkgever mag daarom tijdens de sollicitatie vragen stellen over vorige dienstverbanden en hoe deze ten einde zijn gekomen. Ook over de inhoud ...

Lees verder
13 mei 2024 - Diederik van Tuyll van Serooskerken
Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Onlangs is een wetsvoorstel ingediend om het mogelijk te maken dat algemene vergaderingen van privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals de besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV) en vereniging, volledig digitaal worden gehouden. Op ...

Lees verder
8 mei 2024 - Marijn Kingma
Verbod op bestrijdingsmiddelen voor de lelieteelt in woonwijk

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg heeft vandaag aan een bloembollenteler een verbod opgelegd om bestrijdingsmiddelen te gebruiken in een woonwijk. Het kort geding was aangespannen door een groep van 35 bewoners uit het dorp ...

Lees verder
7 mei 2024 - Marijn Kingma
Dolf Rueb: Commandeur in de Ereorde van de Palm

Het vervult ons met trots dat Dolf Rueb, een van de grondleggers van ons kantoor, onlangs van president Santokhi van Suriname een onderscheiding heeft ontvangen: Commandeur in de Ereorde van de Palm. Dolf werd geëerd voor zijn verdiensten voor ...

Lees verder
3 mei 2024 - Mick Hurks
Uitspraak van de week: “Werken in ploegendienst is geen arbeidsvoorwaarde”

Mitsubishi besluit om het aantal productielijnen waaraan in ploegendienst wordt gewerkt terug te brengen, om daarmee te besparen op de ploegentoeslag. Als gevolg van het besluit informeert Mitsubishi vijftien medewerkers dat zij per 1 december ...

Lees verder
30 april 2024 - Jasper van Hulst
Opzegging, geldig of niet?

Een werknemer kan zelf kiezen op welke wijze hij een arbeidsovereenkomst opzegt. Maar een werkgever mag niet zo maar op elke opzegging vertrouwen. Hoe zit dat?

Lees verder
26 april 2024 - Mick Hurks
Uitspraak van de week: “Vordering om aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof op te mogen nemen wordt toegewezen”

De tijd dat partners zich binnen twee dagen na de geboorte van hun kind weer bij de baas moeten melden is voorbij. Inmiddels hebben partners recht op zes weken betaald (aanvullend) geboorteverlof en negen weken betaald ouderschapsverlof. In de, ...

Lees verder
24 april 2024 - Dorien Besse
Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Dit onderwerp is al tijden een hot topic: is het een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst? De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 in het Deliveroo-arrest duidelijk gemaakt welke ‘gezichtspunten’ hiervoor van belang zijn. Sindsdien zijn er ...

Lees verder
23 april 2024 - Mick Hurks
Uitspraak van de week: “Ontslag op staande voet vanwege bericht op Facebook”

Onze samenwerking met JINC betekent dat wij twee tot drie keer per jaar een Bliksemstage organiseren voor leerlingen van groep 7/8. Hoogtepunt van de stage is de rechtszaak; de leerlingen bepleiten de zaak voor een rechter. Onderwerp van de casus ...

Lees verder
8 april 2024 - Mick Hurks
Uitspraak van de week: “Slecht onderbouwd ontbindingsverzoek komt Steenland duur te staan” 

Bij Steenland is sinds 16 september 2019 een Productie Manager werkzaam tegen een salaris van EUR 10.800 bruto per maand. Dit bedrag ligt aanzienlijk hoger dan het gebruikelijk salaris voor de functie, volgens de CAO Zoetwaren. Dit is echter een ...

Lees verder
4 april 2024 - Jytte Elfferich
KLM in de fout met misleidende duurzaamheidsclaim

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het gedrag van de consument. Bedrijven, waaronder de grote vervuilers in de luchtvaart, weten dat maar al te goed. Met het maken van geruststellende claims wordt een poging gedaan om vliegschaamte weg ...

Lees verder