2 december 2022 - Jacqueline Seignette
In memoriam Hans Ruitenberg

Onze (oud)partner en collega Hans Ruitenberg is op 29 november 2022 overleden. Hans was sinds 2007 verbonden aan Höcker advocaten en was werkzaam in de ondernemingsrechtpraktijk. Voor cliënten en collega’s was Hans een zeer gewaardeerde ...

Lees verder
10 oktober 2022 - Jacqueline Seignette
Satellietuitzending, doorgifte, directe injectie en het nieuw publiek criterium. Enkele opmerkingen naar aanleiding van de Conclusie van Advocaat-Generaal Szpunar in AKM v. Canal+

Advocaat-Generaal Szpunar concludeert dat de aanbieder van satellietpakketten op grond van de Kabel- en Satellietrichtlijn geen toestemming nodig heeft van de auteursrechthebbende. Daarmee roept hij het Europese Hof van Justitie op om terug te ...

Lees verder
15 juli 2022 - Jacqueline Seignette
Consultatie voorontwerp auteurscontractenrecht

De regering is voornemens het auteurscontractenrecht te wijzigen om de positie van makers verder te verbeteren.

Lees verder
22 maart 2021 - Jacqueline Seignette
Update auteursrecht

Jacqueline Seignette gaf op het IE Symposium op 17 maart 2021 een presentatie over hoogtepunten auteursrecht met aandacht o.a. voor de implementatie van de DSM richtlijn en recente arresten van het HvJEU over mededeling aan het publiek ...

Lees verder
7 januari 2021 - Jacqueline Seignette
Het nuttig effect van artikel 17

Ruim een jaar na de adoptie van de richtlijn is de discussie over artikel 17 van de DSM richtlijn in alle hevigheid terug. Tegenstanders van artikel 17 en ook de Europese Commissie bepleiten een implementatie die platforms toestaat of zelfs ...

Lees verder
2 november 2020 - Jacqueline Seignette
Implementatie van artikel 17 DSM richtlijn – hot topics

Jacqueline Seignette sprak op 30 oktober 2020 tijdens een webinar van de Vereniging voor Auteursrecht over de implementatie van artikel 17 DSM richtlijn, de bepaling waarmee de Europese wetgever beoogt om rechthebbenden beter in staat te stellen ...

Lees verder
17 januari 2020 - Jacqueline Seignette
Nabuurrechtelijke vergoedingen voor dance events

Jacqueline Seignette schreef een noot bij het arrest van het hof Den Haag van 11 juni 2019 over de vergoedingen die Sena int op muziek voor dance events.

Lees verder
8 november 2019 - Jacqueline Seignette
Anoniem illegaal downloaden – een grondrechtelijk beschermd belang?

Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed op 6 november uitspraak in de zaak van Dutch Film Works (DFW) tegen internet provider Ziggo [IEF 18806, IT 2935]. DFW wil internet gebruikers aanpakken die illegaal films downloaden en uploaden met behulp van ...

Lees verder
16 juli 2019 - Jacqueline Seignette
De nieuwe auteursrechtrichtlijnen

Jacqueline Seignette schreef een artikel over de nieuwe auteursrechtrichtlijnen voor de IER (Intellectuele Eigendom en Reclamerecht), aflevering 3, juni 2019.

Lees verder
17 januari 2019 - Jacqueline Seignette
Eurosonic Noorderslag 2019 – Article 13 Copyright Directive

Eurosonic Noorderslag 2019 - Article 13 Copyright Directive

Jacqueline Seignette nam op Eurosonic Noorderslag deel aan een paneldiscussie over het Value Gap voorstel in de ontwerp richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte ...

Lees verder
25 oktober 2018 - Jacqueline Seignette
Duitse Bundesgerichtshof stelt prejudiciële vragen over auteursrechtelijke verantwoordelijkheid YouTube

Op 12 september stemde het Europese Parlement in met een geamendeerd voorstel voor een richtlijn over auteursrecht in de digitale eengemaakte markt  (DSM richtlijn). Onderdeel van dit voorstel is een bepaling over de auteursrechtelijke ...

Lees verder
25 juni 2018 - Jacqueline Seignette
TV programma’s on demand in de privé-cloud van de gebruiker zetten: auteursrechtelijke toestemming vereist?

Jacqueline Seignette schreef een noot bij het arrest van het Hof van Justitie over de internet dienst VCAST.

Lees verder