28 maart 2023 - Manon Vermeulen
Het gebruik van AI bij een sollicitatieprocedure: vloek of zegen?

Sollicitanten kunnen een sollicitatieprocedure ervaren als een soort verkiezing. Werkgevers maken daarbij steeds vaker gebruik van vormen van artificiële intelligentie (‘AI’) om te (ver)kiezen wie uitgenodigd wordt voor een gesprek of de ...

Lees verder
22 februari 2023 - Manon Vermeulen
Hoe zit het ook alweer met een werkgeversverklaring?

Een werknemer verzoekt de werkgever om een werkgeversverklaring. Is een werkgever verplicht om daaraan mee te werken? Kan een werknemer binnen de arbeidsrelatie rechten ontlenen aan een werkgeversverklaring? Hoe zit dat ook alweer en wat hebben ...

Lees verder
14 februari 2023 - Manon Vermeulen
Kennisblog: Wanneer wordt passende arbeid de bedongen arbeid?

De passende arbeid, verricht in het kader van de re-integratie van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, kan uiteindelijk (stilzwijgend) de nieuw bedongen arbeid worden.

Het is een onderwerp waar werkgevers veelal aan het ...

Lees verder
26 januari 2023 - Manon Vermeulen
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voorkomen en aanpakken

Voor veel werkgevers is het in kaart brengen en eventueel aanpassen van de bedrijfscultuur een belangrijk onderwerp dat dit jaar hoog op de agenda staat. Een belangrijk aspect hierbij is het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag ...

Lees verder
22 december 2022 - Manon Vermeulen
Wetgevingsoverzicht 2023

Een overzicht van de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2023. Relevant voor de dagelijkse arbeidsrecht praktijk!

Lees verder
20 december 2022 - Manon Vermeulen
Recht op een vrije dag tijdens de feestdagen?

Heeft een werknemer recht op een vrije dag tijdens (officiële) feestdagen? Kan een werkgever de periode tussen kerst en oud- en nieuwjaar aanwijzen als verplichte vrije (vakantie)dagen? Heeft een (parttime) werknemer recht op compensatie? Het ...

Lees verder
12 december 2022 - Manon Vermeulen
71% van de werknemers werkt over, maar wie krijgt er betaald?

Overwerk is niet in de wet gedefinieerd. Van overwerk is sprake wanneer een werknemer langer werkt dan met hem of haar is overeengekomen. voor een groot deel van de beroepsbevolking is dit relevant. Uit recent onderzoek blijkt dat in 2021 maar ...

Lees verder
24 november 2022 - Manon Vermeulen
Overwerk verdisconteren in het salaris. Mag je dat afspreken?

“Een vergoeding voor overwerk wordt uitdrukkelijk geacht te zijn inbegrepen in het salaris.”

In de praktijk zien we diverse varianten op deze contractuele uitsluiting van een overwerkvergoeding. Het ‘verdisconteren van ...

Lees verder