25 juni 2021 - Terug naar kantoor: “Hij niest vol in mijn gezicht.”

Terug naar kantoor: “Hij niest vol in mijn gezicht.”

Jacob zit in zijn werkkamer te werken. Op dat moment stormt Hendrik binnen, overduidelijk emotioneel en geagiteerd.

“Dit is toch niet normaal Jacob! We zijn hier allemaal gevaccineerd en dan zit zo’n Klaas maar te roepen dat die vaccinatie onzin is, dat hij kerngezond is en twee weken geleden nog een marathon heeft gelopen. Wie denkt hij wel dat hij is! Hij stond daarnet bij de koffieautomaat. Ik groette hem, hij zei wat terug maar tegelijkertijd niest hij vol in mijn gezicht.” Dat is inderdaad niet normaal denkt Jacob bij zichzelf.  “Ik heb het vaccin van Janssen gehad, dat voor 67% beschermt. Zal je zien dat ik het toch oploop doordat zo’n wappie als Klaas zich niet wil laten prikken en hier als een superspreader iedereen infecteert! Gadverdamme! Ik schei ermee uit, Jacob!”

Nog voordat Jacob een woord kan zeggen slaat Hendrik de deur achter zich dicht, Jacob in een plotselinge stilte achterlatend.

Gesprek met HR

Jacob pakt zijn beker met koffie en neemt rustig een slok. Hij zet de beker neer, schudt zijn hoofd en mompelt een hartgrondige “WTF”. Hij grijpt naar zijn muis, opent een Zoomcall en stuurt Sandra, de HR Manager, een mailtje met de vraag of ze tijd heeft voor overleg. Even later verschijnt Sandra in beeld. “Whatsup, Jacob?”, vraagt ze. “Het is weer zover. Ik dacht dat we ons als werkgever redelijk hadden opgesteld, maar voor Hendrik is het toch niet goed genoeg. Hij is zojuist opgestapt.” “Wat, heeft hij ontslag genomen?” vraagt Sandra verbaast. “Hmm, nou zo begreep ik het wel. Maar het was hem voornamelijk te doen om Klaas die zich niet wil laten vaccineren. Schijnt hem in zijn gezicht te hebben geniest bij de koffieautomaat.” Sandra zucht. “En hij is opgestapt?” Jacob knikt bevestigend, “hij zei ‘ik schei ermee uit’. Die zien we niet meer terug.”

De volgende dag verschijnt er een brief van een advocaat in de mail, met een cc aan Sandra.“…hierdoor bericht ik u dat Hendrik vanaf heden zijn werkzaamheden vanuit huis zal verrichten omdat u hem geen veilige werkomgeving kunt bieden.”

Jacob moet de neiging onderdrukken om niet meteen een mailtje terug te tikken, en stuurt de brief door aan zijn advocaat, met het verzoek om overleg. Een uurtje later zit hij een Zoomcall met Sandra en de advocaat.

Geen opzegging

“Jacob, luister. Onder deze omstandigheden kan je niet aannemen dat Hendrik zijn arbeidsovereenkomst zelf wilde opzeggen. Een opzegging moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Hendrik heeft overduidelijk uit een opwelling gehandeld. In zo’n geval moet je hem wijzen op de gevolgen van de opzegging, zoals mogelijk het verlies van ontslagbescherming, aanspraken op vergoedingen en een WW-uitkering. Het punt rondom de werkomgeving, dat is wat anders. Hij heeft gelijk als hij zegt dat je een veilig werkomgeving moet bieden.”

Thuiswerken afdwingen?

“Zolang je de 1,5 meter kunt waarborgen en voldoende hygiënemaatregelen neemt, kan je werknemers in principe vragen om naar kantoor te komen. Dat is dan een redelijk verzoek waar ze opvolging aan moeten geven. Daar doet één incident niets aan af. Hooguit kan je Hendrik toestaan thuis te werken zolang in de lucht hangt of hij corona heeft opgelopen. Wat je met zo’n Klaas aan moet, tja… Je kunt hem niet vragen om zich te laten vaccineren, maar je kunt wel degelijk een ernstig gesprek met hem voeren over dit voorval. Hij dient zich te realiseren dat hij, meer nog dan anderen, zich bewust moet zijn van de hygiënevoorschriften en dat hij dus bij klachten thuis moet blijven en moet niezen in zijn elleboog. Ik zou de inhoud van dat gesprek ook vastleggen zodat je iets hebt om op te bouwen indien zich nog meer incidenten voordoen in de toekomst. Verder zou ik hem dringend verzoeken om zijn excuses te maken aan Hendrik. Ik denk dat je het daar voor nu maar even bij moet laten. Ik zou die advocaat even kunnen bellen om af te tasten hoe Hendrik in de wedstrijd zit. Akkoord?”

“Lijkt me prima”, zegt Jacob. “En weet je, als Hendrik weg wil, heb je hierbij het mandaat voor een basic regeling – met de opzegtermijn en een transitievergoeding. Hij is van harte welkom om door te werken, maar als we hier om de klip klap gesodemieter krijgen, dan heb ik liever dat hij vertrekt.”

“Consider it done.”

***

Jacob en zelftests
Jacob en zwangerschapsdiscriminatie
Jacob en CEO-fraude
Jacob en verworven rechten
Jacob en seksuele intimidatie op de werkvloer
Jacob en ontslag wegens disfunctioneren zonder verbetertraject
Jacob en de verstoorde arbeidsverhouding
Jacob en het ronselen van oud-collega’s
Jacob en een kostbare beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Jacob en een non-concurrentiebeding in een personeelshandboek
Jacob en een oprichtingsakte in het printbakje
Jacob en de man in bonus
Jacob en zijn arbeidsrechtelijke avonturen