2 juli 2021 - “Hij is gewoon niet meer de juiste man voor de stichting”

“Hij is gewoon niet meer de juiste man voor de stichting”

Hij is gewoon niet meer de juiste man voor de stichting” trapt Alfred af bij het agendapunt ‘voorgenomen ontslag bestuurder Stichting Kunst voor de kleuters’.

Jacob zat al een paar jaar in de Raad van Toezicht van deze stichting, en er was al een tijd discussie over de positie van Gerard, de stichtingsbestuurder. Als eigenaar van een mediabedrijf kon Jacob goed meepraten over de zakelijke kant van de stichtingsactiviteiten. “Eens” zegt Jacob als reactie op de stelling van Alfred. “Maar wat hebben we de afgelopen tijd aan dossieropbouw gedaan?” spreekt hij bedachtzaam uit. Inmiddels was hij immers gepokt en gemazeld in het ontslagrecht, en weet Jacob dat dossieropbouw van belang is.

Aardig wat” legt Alfred uit. “Gerard had vorig jaar al moeite met de nieuwe koers van de stichting en ik heb diverse klachten ontvangen van zijn mensen. Die komen naar mij toe met verhalen dat Gerard moppert op de Raad van Toezicht, het niet eens is met de koers van de stichting etc. Een koers die hij overigens samen met ons heeft uitgezet.” Jacob knikt, “OK, ik pak het wel op.

Terug op kantoor
Jacob pakt arbeidsovereenkomst van Gerard erbij en ziet er een verlengde opzegtermijn in staan voor de stichting. “Dat heb je goed geregeld voor jezelf, Gerard” denkt Jacob bij zichzelf. Jacob wil al aan de gang gaan met een beëindigingsovereenkomst, maar realiseert zich dan dat er wellicht haken en ogen zitten aan een ontslag van een stichtingsbestuurder. Tijd voor een belletje met de advocaat.

Gesprek met de advocaat
Ha Jacob. Dus je wil afscheid nemen van een stichtingsbestuurder. Goed dat je nu belt. Met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht is het één en ander veranderd voor wat betreft het ontslag van een stichtingsbestuurder, en wel per 1 juli 2021.

Vóór 1 juli werd een stichtingsbestuurder min of meer hetzelfde behandeld als een ‘gewone’ werknemer; er gold een preventieve toets – als je er niet uit kwam met elkaar moest je voor een ontslag naar de kantonrechter of UWV, afhankelijk van de ontslaggrond. Vanaf 1 juli ligt dat anders. Net als bestuurders van een BV of een NV kunnen bestuurders vanaf 1 juli zonder tussenkomst van het UWV of de rechter ontslagen worden door – in het geval van jouw stichting – de Raad van Toezicht. Er zijn wat uitzonderingen, onder andere bij een arbeidsongeschikte bestuurder. En je kunt met elkaar afspreken dat er wél een preventieve toets geldt en een ontslag voorgelegd moet worden aan de rechter.

Advies
OK, helder. En wat als we hem nu ‘gewoon’ op die manier ontslaan? Met een besluit van de RvT. Moeten we dan de transitievergoeding betalen en is het daarmee klaar?” vraagt Jacob aan de advocaat.

Nee. Dan is het primair de vraag of de stichting een redelijke grond voor ontslag heeft. Als dat niet het geval is, is de kans groot dat deze bestuurder een procedure start en onder andere een billijke vergoeding vordert. Dat kan in de papieren lopen, zoals je weet. Dus laten we eens kijken wat er heeft gespeeld en aan de hand daarvan zullen we beoordelen of we hier een zaak kunnen opzetten. Je wil niet tegen een hoge billijke vergoeding aanlopen.

Check, ik ga het dossier naar je opsturen.

***

Jacob en zelftests
Jacob en zwangerschapsdiscriminatie
Jacob en CEO-fraude
Jacob en verworven rechten
Jacob en seksuele intimidatie op de werkvloer
Jacob en ontslag wegens disfunctioneren zonder verbetertraject
Jacob en de verstoorde arbeidsverhouding
Jacob en het ronselen van oud-collega’s
Jacob en een kostbare beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Jacob en een non-concurrentiebeding in een personeelshandboek
Jacob en een oprichtingsakte in het printbakje
Jacob en de man in bonus
Jacob en zijn arbeidsrechtelijke avonturen
Jacob en terug naar kantoor