10 april 2015 - Actueel
Vier veel gemaakte fouten in arbeidsovereenkomsten

In de praktijk worden er veel fouten gemaakt in arbeidsovereenkomsten. Ik licht hieronder vier veel gemaakte fouten toe, en doe een aantal suggesties om die fouten te vermijden en de inhoud van de arbeidsovereenkomst te versterken.

Lees verder
26 maart 2015 - Marijn Kingma
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Van de Brug af gezien

Jacqueline Seignette en Marijn Kingma schreven voor de IER een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van auteursrecht van het afgelopen jaar.
Lees het artikel hier.

Lees verder
24 maart 2015 - Actueel
Men is zo oud als men zich voelt

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd kunnen en willen vaak best doorwerken. Ook de samenleving kan hen goed gebruiken. Het moet werkgevers alleen wat gemakkelijker worden gemaakt om hen tewerk te stellen. Dat was (kort ...

Lees verder
15 maart 2015 - Paul Jongen
M&A: Regresrisico bij uitvaren dochtervennootschap uit concernfinanciering

Bij koop van een dochtervennootschap uit een groep zal een koper achteraf niet geconfronteerd willen
worden met claims van die groep op haar ex-dochter. De juridisch adviseur van de koper zal die risico’s
zo veel mogelijk dienen ...

Lees verder
10 maart 2015 - Jasper van Hulst
Spreken is zilver, zwijgen is goud?

Opeens staan ze op de stoep. Toezichthouders als de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Belastingdienst, een officier van justitie. Moeten uw werknemers spreken of mogen zij zwijgen?

Lees verder
5 maart 2015 - Actueel
Pensioen is hot! 

De wetgeving verandert continue. Het kan niemand zijn ontgaan dat de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd. Verder is bijvoorbeeld het maximaal pensioengevend inkomen afgetopt op één ton. Ook staat er nu, begin 2015, al weer een aantal ...

Lees verder
5 februari 2015 - Marnix van den Bergh
‘Neutraal’ zaken doen bij internationale (koop)contracten

De bril van de bedrijfsjurist wordt gekleurd door het rechtssysteem waarin wordt geopereerd. Internationaal zijn de verschillen in juridische invalshoeken groot. In de Anglo-Amerikaanse praktijk geldt bij een contract: ‘bigger is better’, ...

Lees verder
26 juli 2014 - Marijn Kingma
ABN/Berzona: einde aan de Nebula-leer voor licenties in faillissement?

Het arrest ABN/Berzona lijkt een ander licht te werpen op de manier waarop er om moet worden gegaan met licenties na faillissement van de licentiegever. Marijn Kingma schreef hier een artikel over, dat is gepubliceerd op IE Forum (IEF 14080). ...

Lees verder