14 september 2017 - Jasper van Hulst
Dodenlijst én brodeloos?

Dat acties van werknemers in hun privésfeer gevolgen kunnen hebben voor hun arbeidsovereenkomst is niet nieuw. Te denken valt aan de werknemer die drugs heeft gebruikt in het weekend, maar ook uitlatingen op facebook, etc. Dat kan reden vormen ...

Lees verder
7 september 2017 - Marijn Kingma
“Great location, very clean”; de regels bij online reviews

In de reisbranche is het belang van online reviews niet meer weg te denken. De ACM heeft begin dit jaar een verkenning uitgevoerd naar online reviews, en de vraag of onbetrouwbare reviews een schadelijk probleem vormen voor consumenten en ...

Lees verder
5 september 2017 - Actueel
Digitaal procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland

De Hoge Raad is de eerste rechterlijke instantie waar digitaal wordt geprocedeerd in civiele zaken. Nieuwe cassaties worden sinds 1 maart van dit jaar geheel digitaal afgehandeld. De Rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland zijn op 1 september ...

Lees verder
4 september 2017 - Mick Hurks
Het non-concurrentiebeding in een aantrekkende economie

In een aantrekkende economie zien we dat er meer geschillen ontstaan over non-concurrentie- en relatiebedingen. Er is meer vraag naar (hoger) personeel, waardoor er meer gewisseld wordt van baan. Dat is niet altijd in het belang van de voormalig ...

Lees verder
21 augustus 2017 - Actueel
Wanneer werven overgaat in ronselen

In “Een kostbare beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd” liet ik zien dat het niet opnemen van een tussentijds opzegbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kostbare gevolgen kan hebben. Jacob, ondernemer, ...

Lees verder
15 augustus 2017 - Mick Hurks
Telt een jaarlijks betaalde bonus mee in de berekening van de transitievergoeding?

De transitievergoeding is inmiddels een ingeburgerd begrip in het arbeidsrecht. Toch is vaststelling van de hoogte van de transitievergoeding regelmatig onderwerp van discussie, zowel in onderhandelingen als in procedures. Dat kan gaan over de ...

Lees verder
9 augustus 2017 - Actueel
Collectieve stuiting aardbevingsschade Groningen

Op 16 augustus 2012 vond in Huizinge, Groningen, een grote aardbeving plaats die tot zeer veel en zeer ernstige schades aan gebouwen heeft geleid. De oorzaak was de gaswinning.

Bijna 5 jaar later hebben verreweg de meeste ...

Lees verder
3 augustus 2017 - Actueel
Een kostbare beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In “Man in bonus”, “Een oprichtingsakte in het printbakje’ en ‘Non-concurrentiebeding in personeelshandboek?’ vertelde ik over Jacob, die gebrouilleerd raakt met zijn werkgever en vervolgens een eigen bedrijf start in advisering ...

Lees verder
26 juli 2017 - Jasper van Hulst
Transitievergoeding of billijke vergoeding; what’s the difference?

Het is al weer meer dan twee jaar geleden dat de WWZ werd ingevoerd. Toch heerst er zowel bij werknemers als bij werkgevers nog vaak een hardnekkig misverstand over de hoogte van de ontslagvergoeding. Dat misverstand komt erop neer dat vaak wordt ...

Lees verder
21 juli 2017 - Mick Hurks
Papieren werkelijkheid doorslaggevend in het arbeidsrecht?

Een van de vaste uitgangspunten in het arbeidsrecht is dat ‘wezen gaat voor schijn’, hetgeen zo veel betekent dat aan de werkelijkheid doorslaggevende betekenis toekomt. Een recent arrest van de Hoge Raad vormt aanleiding te beoordelen of dit ...

Lees verder
11 juli 2017 - Marijn Kingma
Reselling Digital Content. Are you exhausted yet?

Marijn Kingma schreef een artikel over de uitputting van het distributierecht bij digitale downloads voor het jaarlijkse boek van de International Association of Entertainment Lawyers. Het artikel kunt u hieronder lezen. Het boek, met de titel ...

Lees verder
6 juli 2017 - Actueel
Opknopen aan eigen verbetertraject (disfunctioneren part 1)

Een van de meest voorkomende beëindigingsgronden is disfunctioneren. Dat is niet de gemakkelijkste. Uit analyses van de rechtspraak blijkt dat werkgevers vaak bakzeil halen, maar liefst in 79% van de gevallen. Vereist is onder meer dat de ...

Lees verder