14 juli 2015 - Actueel
IViR Symposium On Alternative Compensation Systems for Digital Copyright.

Jacqueline Seignette nam op 11 juli jl. deel aan een panel op het 2015 IViR Symposium
On Alternative Compensation Systems for Digital Copyright. http://www.ivir.nl/acs-symposium
Op dit symposium presenteerde het Instituut voor ...

Lees verder
2 juli 2015 - Joep Meddens
Porno op het adres van een oude basisschool

Vorige week viel in diverse online media dit bericht op http://www.ed.nl/regio/geldrop-e-o/geldrop-mierlo/pornosite-kaapt-website-geldropse-basisschool-1.5022376 (zie ook: ...

Lees verder
22 juni 2015 - Actueel
Urgenda wint van de Staat: overheid moet meer doen aan uitstoot broeikasgassen

Klinkende overwinning
In een zeer principiële zaak, aangespannen door de Stichting Urgenda, heeft de rechtbank Den Haag vandaag beslist dat de Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2020 ten minste 25% ...

Lees verder
11 juni 2015 - Paul Jongen
Registratie aandeelhouders/uiteindelijk belanghebbenden

Bent u de uiteindelijk belanghebbende van een (aandelen)belang van 25% of meer in een rechtspersoon? Dan zal dit belang in de nabije toekomst geregistreerd moeten worden in een nieuwe openbare databank. Deze databank wordt toegankelijk voor ...

Lees verder
1 juni 2015 - Actueel
Een opdrachtnemer die een arbeidsovereenkomst claimt

Een arbeidsovereenkomst biedt de nodige (werknemers)bescherming en bij het onvrijwillig eindigen van een arbeidsovereenkomst betaalt de werkgever veelal een ontslagvergoeding aan de werknemer. Twee redenen waarom een arbeidsovereenkomst voor ...

Lees verder
10 april 2015 - Actueel
Vier veel gemaakte fouten in arbeidsovereenkomsten

In de praktijk worden er veel fouten gemaakt in arbeidsovereenkomsten. Ik licht hieronder vier veel gemaakte fouten toe, en doe een aantal suggesties om die fouten te vermijden en de inhoud van de arbeidsovereenkomst te versterken.

Lees verder
26 maart 2015 - Marijn Kingma
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Van de Brug af gezien

Jacqueline Seignette en Marijn Kingma schreven voor de IER een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van auteursrecht van het afgelopen jaar.
Lees het artikel hier.

Lees verder
24 maart 2015 - Actueel
Men is zo oud als men zich voelt

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd kunnen en willen vaak best doorwerken. Ook de samenleving kan hen goed gebruiken. Het moet werkgevers alleen wat gemakkelijker worden gemaakt om hen tewerk te stellen. Dat was (kort ...

Lees verder
15 maart 2015 - Paul Jongen
M&A: Regresrisico bij uitvaren dochtervennootschap uit concernfinanciering

Bij koop van een dochtervennootschap uit een groep zal een koper achteraf niet geconfronteerd willen
worden met claims van die groep op haar ex-dochter. De juridisch adviseur van de koper zal die risico’s
zo veel mogelijk dienen ...

Lees verder
10 maart 2015 - Jasper van Hulst
Spreken is zilver, zwijgen is goud?

Opeens staan ze op de stoep. Toezichthouders als de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Belastingdienst, een officier van justitie. Moeten uw werknemers spreken of mogen zij zwijgen?

Lees verder
5 maart 2015 - Actueel
Pensioen is hot! 

De wetgeving verandert continue. Het kan niemand zijn ontgaan dat de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd. Verder is bijvoorbeeld het maximaal pensioengevend inkomen afgetopt op één ton. Ook staat er nu, begin 2015, al weer een aantal ...

Lees verder
5 februari 2015 - Marnix van den Bergh
‘Neutraal’ zaken doen bij internationale (koop)contracten

De bril van de bedrijfsjurist wordt gekleurd door het rechtssysteem waarin wordt geopereerd. Internationaal zijn de verschillen in juridische invalshoeken groot. In de Anglo-Amerikaanse praktijk geldt bij een contract: ‘bigger is better’, ...

Lees verder