28 oktober 2022 - Marnix van den Bergh
Heb je recht op een bankrekening?

Maandag deed Rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak tussen ING en Stichting Viruswaarheid. Daarin kwam een vraag aan de orde die de laatste tijd geregeld wordt gesteld: heb je recht op een bankrekening?

Lees verder
24 oktober 2022 - Marnix van den Bergh
Marnix benoemd tot plv. lid Raad van Discipline

Marnix van den Bergh is per 1 oktober benoemd als plv. lid van de Raad van Discipline in het arrondissement Amsterdam. De Raad van Discipline is een bij de wet ingesteld tuchtrechtelijk college dat klachten in eerste aanleg behandelt over ...

Lees verder
14 juli 2022 - Marnix van den Bergh
Uit de praktijk: art. 2:299 BW – via de rechtbank ontbrekende bestuurders aanstellen in een stichting

Een stichting kan niet zonder bestuur. Bij de oprichting worden één of meerdere personen benoemd. Te zijner tijd zullen er bestuurders vervangen worden. De statuten van de stichting moeten bepalen hoe deze nieuwe of andere bestuurders worden ...

Lees verder
23 april 2021 - Marnix van den Bergh
Marnix van den Bergh bij BNR Nieuwsradio over de rechtszaak die de Europese Commissie wil aanspannen tegen AstraZeneca

De Europese Commissie is van plan om farmaceut AstraZeneca voor de rechter te slepen omdat zij veel minder vaccins levert dan volgens het contract is afgesproken. Een unieke zaak want toen het contract werd gesloten in augustus vorig jaar, was er ...

Lees verder
16 december 2020 - Marnix van den Bergh
Gewijzigde wetgeving voor stichtingen en verenigingen

Belangrijk nieuws voor verenigingen en stichtingen en hun besturen. De Eerste Kamer heeft de Wet toezicht en bestuur rechtspersonen per 10 november 2020 aangenomen. Deze wet zal op 1 juli 2021 in werking treden, Daarnaast is sinds 27 september ...

Lees verder
8 april 2020 - Marnix van den Bergh
Vergaderingen van aandeelhouders in de coronacrisis

De aandeelhoudersvergadering. Uitgangspunt in de wet is nog altijd dat een fysieke vergadering plaatsvindt; dat wil zeggen een bijeenkomst waar de vergader­gerechtigden aanwezig zijn of door middel van een volmacht door een ander worden ...

Lees verder
6 april 2020 - Marnix van den Bergh
De coronacrisis en contracten: komen contracten op losse schroeven te staan door overmacht?

Marnix van den Bergh besprak in het BNR-programma Ochtendspits of contracten op losse schroeven komen te staan vanwege overmacht. Zijn conclusie: alleen als het onmogelijk is om je verplichtingen na te komen kun je er onderuit.

Lees verder
9 mei 2019 - Marnix van den Bergh
Wat is een handtekening waard?

Tekenen voor een afspraak, waar moet dat precies? Niet een vraag waar je geregeld bij stilstaat. Het is tekenen bij het kruisje. Op sommige documenten wordt echter óók op elke bladzijde een paraaf geplaatst. Wanneer is dat nodig en wat betekent ...

Lees verder
11 april 2018 - Marnix van den Bergh
Boetes in contracten: de rechter mag matigen, maar doet dat niet snel!

In commerciële contracten komen boetebedingen vaak voor. Een boetebeding is een bepaling in het contract waarin partijen afspreken dat bij het niet nakomen van een verplichting een (vaak niet malse) boete verschuldigd is.

Lees verder
28 maart 2018 - Marnix van den Bergh
Uitsluiten van ontbinding en vernietiging in overnamecontracten

Marnix van den Bergh schreef een artikel voor het tijdschrift Contracteren (2018 I nr. 1) over het uitsluiten van ontbinding en vernietiging in overnamecontracten. U leest het artikel hier: Contracteren 2018 I nr. 1 Uitsluiten van ontbinding en ...

Lees verder
28 november 2017 - Marnix van den Bergh
Richtlijn pakketreizen: iedereen reisorganisator?

Is de richtlijn pakketreizen bij iedereen in het vakgebied genoeg onder de aandacht? Bij vliegtuigmaatschappijen en touroperators wel. Als je een camping hebt en je biedt een extra tour, kan je ook zomaar onder deze regeling vallen. Marnix van ...

Lees verder
15 maart 2016 - Marnix van den Bergh
Culturele verschillen (en overeenkomsten) in de internationale M&A-praktijk

De internationale dimensie is voor mij één van de leukste aspecten van de advocatuurlijke M&A-praktijk. ‘Internationaal’ kan eruit bestaan dat ik voor een buitenlandse cliënt een aankoop of participatie in Nederland begeleid, een ...

Lees verder