20 november 2018 - Mick Hurks
Recherchebureaus in het arbeidsrecht: een top-4 uit 2018

Het inschakelen van een recherchebureau of detective komt geregeld voor in een arbeidsrelatie, zo blijkt uit recente rechtspraak. Opvallend is het aantal zieke werknemers dat onderwerp is van een dergelijk onderzoek, waarbij met name de vraag ...

Lees verder
16 oktober 2018 - Mick Hurks
‘Little brother’ is recording: het heimelijk opnemen van gesprekken door werknemers

Advocaat Mick Hurks schreef voor het septembernummer van ArbeidsRecht een artikel over het heimelijk opnemen van gesprekken door werknemers: 'Little brother' is recording, waarin hij uitgebreid ingaat op de stand van zaken in de jurisprudentie. ...

Lees verder
6 september 2018 - Mick Hurks
Vier keer drank en drugs op de werkvloer

Tijdens de afgelopen zomervakantie zijn er vier interessante uitspraken verschenen waarin alcohol en/of drugs -gebruik, -bezit, -verslaving een rol speelde in het geschil tussen een werkgever en werknemer. Mick Hurks bespreekt deze uitspraken en ...

Lees verder
6 augustus 2018 - Mick Hurks
De waarde van een vakantiedag: een overzicht

Mick Hurks schreef een artikel voor het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) over een voor vele organisaties zeer relevant onderwerp; de waarde van een vakantiedag. In de praktijk worden niet-opgenomen vakantiedagen met regelmaat op een ...

Lees verder
10 juli 2018 - Mick Hurks
Orkaan Irma komt aan land in het arbeidsrecht; een top 5 uitspraken

Orkaan Irma raasde op 6 september 2017 over Sint-Maarten en het eiland kampt nog steeds met de naweeën van de orkaan. Met name de toeristische sector heeft een klap gekregen door het uitblijven van toeristen. In dit nieuwsbericht een top 5 van ...

Lees verder
13 april 2018 - Mick Hurks
Opnemen telefoongesprekken: verstoring van privacy of arbeidsverhouding?

De mate van privacy op de werkvloer is ook in 2018 een regelmatig terugkerend thema in de rechtspraak. Doorgaans is de privacy van de werknemer in het geding. Bestaat er ook een recht op privacy van de werkgever? Hoe zit het eigenlijk met het ...

Lees verder
27 maart 2018 - Mick Hurks
Big employer is watching you, privacy op de werkvloer

Big employer is watching you.. privacy op de werkvloer. Mick Hurks in een interview met Etienne van Bladel van de Academie voor de rechtspraktijk over cameratoezicht op de werkvloer, de voorwaarden en de risico's aan de hand van recente ...

Lees verder
28 februari 2018 - Mick Hurks
Functie wordt zwaarder; geen ontslag wegens disfunctioneren

Twee onvoldoende beoordelingen, beleid gericht op disfunctioneren, verbetertraject van één jaar, verschillende coachings- en evaluatiegesprekken, maar geen ontbinding wegens disfunctioneren. Bij werkgevers leidt een dergelijke samenvatting vaak ...

Lees verder
20 december 2017 - Mick Hurks
Privacy op de werkvloer; ook in 2017 een prominent thema in de rechtspraak

Heeft een werknemer recht op privacy op de werkvloer? In welke mate mag een werkgever zijn werknemers controleren? Ook in 2017 was privacy een terugkerend onderwerp in de rechtspraak. In dit nieuwsbericht een top 5 van uitspraken met betrekking ...

Lees verder
18 december 2017 - Mick Hurks
De aanzegverplichting: vijf opmerkelijke zaken in 2017

De aanzegverplichting, het leek een eenvoudige verplichting voor de werkgever. Uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient de werknemer schriftelijk geïnformeerd te worden of de arbeidsovereenkomst ...

Lees verder
17 november 2017 - Mick Hurks
Tijdelijk meer uren werken van invloed op hoogte transitievergoeding?

Tijdelijk meer uren werken van invloed op hoogte transitievergoeding? Geregeld zorgt de berekening van de transitievergoeding voor hoofdbrekens. Zo ook bij een tijdelijke uitbreiding van de uren van een werknemer. Dient een tijdelijke uitbreiding ...

Lees verder
30 oktober 2017 - Mick Hurks
Arbeidsrelaties onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van toepassing worden. De AVG brengt nieuwe regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Werkgevers verwerken op vele manieren ...

Lees verder